V/v Ban hành danh mục các ngành nghề người nước ngoài được mua cổ phần trong các doanh nghiệp ngoài quốc doanh theo quy định của Luật Khuyến khích đầu tư trong nước)

  • 28 tháng 7, 2010
  • 61 lượt xem
  • 0 bình luận

V/v Ban hành danh mục các ngành nghề người nước ngoài được mua cổ phần trong các doanh nghiệp ngoài quốc doanh theo quy định của Luật Khuyến khích đầu tư trong nước)

 
 

WIDTH="100%" CELLPADDING="0"CELLSPACING="0" class="RegionNoBorder">
DIR="LTR" >


Số văn bản


260


Ký hiệu

2002/QĐ- BKH

Ngày ban hành

10/05/2002

Người ký

Trần Xuân Giá

Trích yếu

V/v Ban hành danh mục các ngành nghề người nước ngoài được mua cổ phần trong các doanh nghiệp ngoài quốc doanh theo quy định của Luật Khuyến khích đầu tư trong nước)

Cơ quan ban hành

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Phân loại

Quyết định 
Tệp đính kèmQD260BKH.rtf

"Chuyên trang tư vấn thủ tục Thuế - chính sách thuế - biểu thuế Việt Nam: www.LuatThue.InFo " theo websie Chính Phủ - Liên hệ tư vấn Thuế - Báo cáo thuế : dichvu@bacvietluat.vn hoặc 01687696666.

  • TAG :