V/v Ban hành hệ số vị trí giá đất Khu Công nghiệp Phan Thiết.

  • 03 tháng 8, 2010
  • 82 lượt xem
  • 0 bình luận

V/v Ban hành hệ số vị trí giá đất Khu Công nghiệp Phan Thiết.

 
 

WIDTH="100%" CELLPADDING="0"CELLSPACING="0" class="RegionNoBorder">
DIR="LTR" >


Số văn bản


36


Ký hiệu

2002/QĐ-UBBT

Ngày ban hành

22/05/2002

Người ký

Huỳnh Tấn Thành

Trích yếu

V/v Ban hành hệ số vị trí giá đất Khu Công nghiệp Phan Thiết.

Cơ quan ban hành

UBND Tỉnh Bình Thuận

Phân loại

Quyết định 
Tệp đính kèmQD36UB.rtf

Tư vấn thuế - Kế toán - Báo cáo thuế - Luatthue.Info

  • TAG :