V/v ban hành mức thu phí sử dụng bến, bãi đối với các loại gỗ và lâm sản phụ nhập khẩu

  • 28 tháng 7, 2010
  • 16 lượt xem
  • 0 bình luận
V/v ban hành mức thu phí sử dụng bến, bãi đối với các loại gỗ và lâm sản phụ nhập khẩu
 
 

WIDTH="100%" CELLPADDING="0"CELLSPACING="0" class="RegionNoBorder">
DIR="LTR" >


Số văn bản


32


Ký hiệu

2001/QĐ-UB

Ngày ban hành

03/08/2001

Người ký

Y Vêng

Trích yếu

V/v ban hành mức thu phí sử dụng bến, bãi đối với các loại gỗ và lâm sản phụ nhập khẩu

Cơ quan ban hành

UBND Tỉnh Kon Tum

Phân loại

Quyết định 
Tệp đính kèmQD32UB.rtf

"Chuyên trang tư vấn thủ tục Thuế - chính sách thuế - biểu thuế Việt Nam: www.LuatThue.InFo "

  • TAG :