V/v ban hành mức thu phí sử dụng quốc lộ 1A tại trạm Sông Phan Km 1725+250 tỉnh Bình Thuận.

  • 28 tháng 7, 2010
  • 60 lượt xem
  • 0 bình luận
V/v ban hành mức thu phí sử dụng quốc lộ 1A tại trạm Sông Phan Km 1725+250 tỉnh Bình Thuận.
 
 

WIDTH="100%" CELLPADDING="0"CELLSPACING="0" class="RegionNoBorder">
DIR="LTR" >


Số văn bản


2


Ký hiệu

2001/QĐ-BTC

Ngày ban hành

11/01/2001

Người ký

Vũ Văn Ninh

Trích yếu

V/v ban hành mức thu phí sử dụng quốc lộ 1A tại trạm Sông Phan Km 1725+250 tỉnh Bình Thuận.

Cơ quan ban hành

Bộ Tài chính

Phân loại

Quyết định 
Tệp đính kèmQD2BTC.rtf

"Chuyên trang tư vấn thủ tục Thuế - chính sách thuế - biểu thuế Việt Nam: www.LuatThue.InFo "

  • TAG :