V/v Ban hành qui định bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh An Giang.

  • 03 tháng 8, 2010
  • 66 lượt xem
  • 0 bình luận

V/v Ban hành qui định bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh An Giang.

 
 

WIDTH="100%" CELLPADDING="0"CELLSPACING="0" class="RegionNoBorder">
DIR="LTR" >


Số văn bản


2700


Ký hiệu

2004/QĐ-UB

Ngày ban hành

28/12/2004

Người ký

Nguyễn Hoàng Việt

Trích yếu

V/v Ban hành qui định bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh An Giang.

Cơ quan ban hành

UBND Tỉnh An Giang

Phân loại

Quyết định 
Tệp đính kèmQD2700UB01.rtf
QD2700UB02.rtf
QD2700UB03.rtf

Tư vấn thuế - Kế toán - Báo cáo thuế - Luatthue.Info

  • TAG :