V/v Ban hành qui định trình tự, thủ tục thực hiện việc: thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh An Giang

  • 03 tháng 8, 2010
  • 133 lượt xem
  • 0 bình luận

V/v Ban hành qui định trình tự, thủ tục thực hiện việc: thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh An Giang

 
 

WIDTH="100%" CELLPADDING="0"CELLSPACING="0" class="RegionNoBorder">
DIR="LTR" >


Số văn bản


777


Ký hiệu

2005/QĐ.UB

Ngày ban hành

30/03/2005

Người ký

Phạm Kim Yên

Trích yếu

V/v Ban hành qui định trình tự, thủ tục thực hiện việc: thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh An Giang

Cơ quan ban hành

UBND Tỉnh An Giang

Phân loại

Quyết định 
Tệp đính kèmQD777UB.rtf

Tư vấn thuế - Kế toán - Báo cáo thuế - Luatthue.Info

  • TAG :