v/v ban hành Quy định lập hồ sơ xin giao đất, thuê đất cho các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân để thực hiện dự án đầu tư xây dựng.

  • 28 tháng 7, 2010
  • 71 lượt xem
  • 0 bình luận

v/v ban hành Quy định lập hồ sơ xin giao đất, thuê đất cho các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân để thực hiện dự án đầu tư xây dựng.

 
 

WIDTH="100%" CELLPADDING="0"CELLSPACING="0" class="RegionNoBorder">
DIR="LTR" >


Số văn bản


23


Ký hiệu

2001/QD-UB

Ngày ban hành

25/05/2001

Người ký

Đoàn Bá Nhiên

Trích yếu

v/v ban hành Quy định lập hồ sơ xin giao đất, thuê đất cho các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân để thực hiện dự án đầu tư xây dựng.

Cơ quan ban hành

UBND Tỉnh Lạng Sơn

Phân loại

Quyết định 
Tệp đính kèmQD23UB.rtf

"Chuyên trang tư vấn thủ tục Thuế - chính sách thuế - biểu thuế Việt Nam: www.LuatThue.InFo " theo websie Chính Phủ - Liên hệ tư vấn Thuế - Báo cáo thuế : dichvu@bacvietluat.vn hoặc 01687696666.

  • TAG :