V/v ban hành Quy định về công tác kiểm tra, bàn giao và quản lý sử dụng các công trình xây dựng cơ bản ở các xã, thị trấn.

  • 28 tháng 7, 2010
  • 66 lượt xem
  • 0 bình luận

V/v ban hành Quy định về công tác kiểm tra, bàn giao và quản lý sử dụng các công trình xây dựng cơ bản ở các xã, thị trấn.

 
 

WIDTH="100%" CELLPADDING="0"CELLSPACING="0" class="RegionNoBorder">
DIR="LTR" >


Số văn bản


39


Ký hiệu

2003/QĐ-UB

Ngày ban hành

17/10/2003

Người ký

Huỳnh Hảo

Trích yếu

V/v ban hành Quy định về công tác kiểm tra, bàn giao và quản lý sử dụng các công trình xây dựng cơ bản ở các xã, thị trấn.

Cơ quan ban hành

UBND Tỉnh Kon Tum

Phân loại

Quyết định 
Tệp đính kèmQD39UB01.rtf
QD39UB02.rtf

"Chuyên trang tư vấn thủ tục Thuế - chính sách thuế - biểu thuế Việt Nam: www.LuatThue.InFo " theo websie Chính Phủ - Liên hệ tư vấn Thuế - Báo cáo thuế : dichvu@bacvietluat.vn hoặc 01687696666.

  • TAG :