V/v ban hành quy định về trình tự, thủ tục và trách nhiệmcủa các cơ quan nhà nước trong việc cấp giấy chứng nhậnquyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở tại đô thị

  • 03 tháng 8, 2010
  • 12 lượt xem
  • 0 bình luận

V/v ban hành quy định về trình tự, thủ tục và trách nhiệmcủa các cơ quan nhà nước trong việc cấp giấy chứng nhậnquyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở tại đô thị

 
 

WIDTH="100%" CELLPADDING="0"CELLSPACING="0" class="RegionNoBorder">
DIR="LTR" >


Số văn bản


55


Ký hiệu

2000/QĐ-UB

Ngày ban hành

31/07/2000

Người ký

Lê Nam Giới

Trích yếu

V/v ban hành quy định về trình tự, thủ tục và trách nhiệmcủa các cơ quan nhà nước trong việc cấp giấy chứng nhậnquyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở tại đô thị

Cơ quan ban hành

UBND Tỉnh Cần Thơ

Phân loại

Quyết định 
Tệp đính kèmQD55UB.rtf

Tư vấn thuế - Kế toán - Báo cáo thuế - Luatthue.Info

  • TAG :