V/v chấn chỉnh và đẩy mạnh công tác đăng kýcấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp và đô thị

  • 03 tháng 8, 2010
  • 60 lượt xem
  • 0 bình luận

V/v chấn chỉnh và đẩy mạnh công tác đăng kýcấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp và đô thị

 
 

WIDTH="100%" CELLPADDING="0"CELLSPACING="0" class="RegionNoBorder">
DIR="LTR" >


Số văn bản


22


Ký hiệu

1997/CT-UB

Ngày ban hành

17/11/1997

Người ký

Võ Hoàng Xinh

Trích yếu

V/v chấn chỉnh và đẩy mạnh công tác đăng kýcấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp và đô thị

Cơ quan ban hành

UBND Tỉnh Cần Thơ

Phân loại

Chỉ thị 
Tệp đính kèmCT22UB.rtf

Tư vấn thuế - Kế toán - Báo cáo thuế - Luatthue.Info

  • TAG :