V/v Chấn chỉnh việc giao đất và thu tiền sử dụng đất ở các xã, phường, thị trấn trong tỉnh Bình Thuận

  • 28 tháng 7, 2010
  • 107 lượt xem
  • 0 bình luận
V/v Chấn chỉnh việc giao đất và thu tiền sử dụng đất ở các xã, phường, thị trấn trong tỉnh Bình Thuận
 
 

WIDTH="100%" CELLPADDING="0"CELLSPACING="0" class="RegionNoBorder">
DIR="LTR" >


Số văn bản


3


Ký hiệu

2002/CT-CTUBBT

Ngày ban hành

10/01/2002

Người ký

Huỳnh Tấn Thành

Trích yếu

V/v Chấn chỉnh việc giao đất và thu tiền sử dụng đất ở các xã, phường, thị trấn trong tỉnh Bình Thuận

Cơ quan ban hành

UBND Tỉnh Bình Thuận

Phân loại

Chỉ thị 
Tệp đính kèmCT3UB.rtf

"Chuyên trang tư vấn thủ tục Thuế - chính sách thuế - biểu thuế Việt Nam: www.LuatThue.InFo "

  • TAG :