v/v cho phép ghi nợ tiền sử dụng đất, thuế chuyển quyền sử dụng đất và lệ phí trước bạ khi cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ban đầu đối với đất ở đô thị và nông thôn.

  • 28 tháng 7, 2010
  • 13 lượt xem
  • 0 bình luận
v/v cho phép ghi nợ tiền sử dụng đất, thuế chuyển quyền sử dụng đất và lệ phí trước bạ khi cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ban đầu đối với đất ở đô thị và nông thôn.
 
 

WIDTH="100%" CELLPADDING="0"CELLSPACING="0" class="RegionNoBorder">
DIR="LTR" >


Số văn bản


20


Ký hiệu

2001/QD-UB

Ngày ban hành

17/05/2001

Người ký

Đoàn Bá Nhiên

Trích yếu

v/v cho phép ghi nợ tiền sử dụng đất, thuế chuyển quyền sử dụng đất và lệ phí trước bạ khi cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ban đầu đối với đất ở đô thị và nông thôn.

Cơ quan ban hành

UBND Tỉnh Lạng Sơn

Phân loại

Quyết định 
Tệp đính kèmQD20UB.rtf

"Chuyên trang tư vấn thủ tục Thuế - chính sách thuế - biểu thuế Việt Nam: www.LuatThue.InFo "

  • TAG :