V/v điều chỉnh bổ sung chỉ tiêu kế hoạch vốn đầu tư XDCB năm 2000

  • 28 tháng 7, 2010
  • 62 lượt xem
  • 0 bình luận

V/v điều chỉnh bổ sung chỉ tiêu kế hoạch vốn đầu tư XDCB năm 2000

 
 

WIDTH="100%" CELLPADDING="0"CELLSPACING="0" class="RegionNoBorder">
DIR="LTR" >


Số văn bản


70


Ký hiệu

2000/QĐ-UB

Ngày ban hành

28/11/2000

Người ký

Nguyễn Phong Quang

Trích yếu

V/v điều chỉnh bổ sung chỉ tiêu kế hoạch vốn đầu tư XDCB năm 2000

Cơ quan ban hành

UBND Tỉnh Cần Thơ

Phân loại

Quyết định 
Tệp đính kèmQD70UB.rtf

"Chuyên trang tư vấn thủ tục Thuế - chính sách thuế - biểu thuế Việt Nam: www.LuatThue.InFo " theo websie Chính Phủ - Liên hệ tư vấn Thuế - Báo cáo thuế : dichvu@bacvietluat.vn hoặc 01687696666.

  • TAG :