V/v miễn giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp các năm 1994, 1995, 1996

  • 28 tháng 7, 2010
  • 63 lượt xem
  • 0 bình luận
V/v miễn giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp các năm 1994, 1995, 1996
 
 

WIDTH="100%" CELLPADDING="0"CELLSPACING="0" class="RegionNoBorder">
DIR="LTR" >


Số văn bản


339


Ký hiệu

QĐ-UB

Ngày ban hành

09/03/2000

Người ký

Lê Bình Thanh

Trích yếu

V/v miễn giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp các năm 1994, 1995, 1996

Cơ quan ban hành

UBND Tỉnh Sơn La

Phân loại

Quyết định 
Tệp đính kèmQD339UB.rtf

"Chuyên trang tư vấn thủ tục Thuế - chính sách thuế - biểu thuế Việt Nam: www.LuatThue.InFo "

  • TAG :