V.v miễn thuế nhập khẩu ưu đãu đối với hàng hoá nhập khẩu có xuất xứ Hongkong

  • 28 tháng 7, 2010
  • 56 lượt xem
  • 0 bình luận
V.v miễn thuế nhập khẩu ưu đãu đối với hàng hoá nhập khẩu có xuất xứ Hongkong
 
 

WIDTH="100%" CELLPADDING="0"CELLSPACING="0" class="RegionNoBorder">
DIR="LTR" >


Số văn bản


685


Ký hiệu

TM-XNK

Ngày ban hành

13/02/1999

Người ký

Trương Đình Tuyển

Trích yếu

V.v miễn thuế nhập khẩu ưu đãu đối với hàng hoá nhập khẩu có xuất xứ Hongkong

Cơ quan ban hành

Bộ Thương mại

Phân loại

Điều hành 
Tệp đính kèmDH685BTM.rtf

"Chuyên trang tư vấn thủ tục Thuế - chính sách thuế - biểu thuế Việt Nam: www.LuatThue.InFo "

  • TAG :