V/v Quy định giá các loại đất tại tỉnh Bình Thuận

  • 03 tháng 8, 2010
  • 17 lượt xem
  • 0 bình luận

V/v Quy định giá các loại đất tại tỉnh Bình Thuận

 
 

WIDTH="100%" CELLPADDING="0"CELLSPACING="0" class="RegionNoBorder">
DIR="LTR" >


Số văn bản


27


Ký hiệu

2002/QĐ-UBBT

Ngày ban hành

09/04/2002

Người ký

Huỳnh Tấn Thành

Trích yếu

V/v Quy định giá các loại đất tại tỉnh Bình Thuận

Cơ quan ban hành

UBND Tỉnh Bình Thuận

Phân loại

Quyết định 
Tệp đính kèmQD27UB.rtf

Tư vấn thuế - Kế toán - Báo cáo thuế - Luatthue.Info

  • TAG :