V/v quy định giá lúa thu thuế sử dụng đất NN năm 2001 trên địa bàn tỉnh

  • 03 tháng 8, 2010
  • 66 lượt xem
  • 0 bình luận

V/v quy định giá lúa thu thuế sử dụng đất NN năm 2001 trên địa bàn tỉnh

 
 

WIDTH="100%" CELLPADDING="0"CELLSPACING="0" class="RegionNoBorder">
DIR="LTR" >


Số văn bản


527


Ký hiệu

2001/QD.UBT

Ngày ban hành

12/03/2001

Người ký

Nguyễn Văn Cương

Trích yếu

V/v quy định giá lúa thu thuế sử dụng đất NN năm 2001 trên địa bàn tỉnh

Cơ quan ban hành

UBND Tỉnh Vĩnh Long

Phân loại

Quyết định 
Tệp đính kèmQD527UB.rtf

Tư vấn thuế - Kế toán - Báo cáo thuế - Luatthue.Info

  • TAG :