V/v quy định hạn mức đất ở giao cho mỗi hộ gia đình , cá nhân và hạn mức công nhận đất ở đối với thửa đất ở có vườn, ao trên địa bàn thành phố Cần Thơ

  • 03 tháng 8, 2010
  • 61 lượt xem
  • 0 bình luận

V/v quy định hạn mức đất ở giao cho mỗi hộ gia đình , cá nhân và hạn mức công nhận đất ở đối với thửa đất ở có vườn, ao trên địa bàn thành phố Cần Thơ

 
 

WIDTH="100%" CELLPADDING="0"CELLSPACING="0" class="RegionNoBorder">
DIR="LTR" >


Số văn bản


55


Ký hiệu

2005/QĐ-UB

Ngày ban hành

17/08/2005

Người ký

Võ Thanh Tòng

Trích yếu

V/v quy định hạn mức đất ở giao cho mỗi hộ gia đình , cá nhân và hạn mức công nhận đất ở đối với thửa đất ở có vườn, ao trên địa bàn thành phố Cần Thơ

Cơ quan ban hành

UBND TP Cần Thơ

Phân loại

Quyết định 
Tệp đính kèmQD55UB.rtf

Tư vấn thuế - Kế toán - Báo cáo thuế - Luatthue.Info

  • TAG :