V/v quy định năng suất bình quân các hạng đất, làm căn cứ để xét giảm, miễn nộp thuế sử dụng đất nông nghiệp khi bị thiên tai, dịch họa

  • 28 tháng 7, 2010
  • 82 lượt xem
  • 0 bình luận
V/v quy định năng suất bình quân các hạng đất, làm căn cứ để xét giảm, miễn nộp thuế sử dụng đất nông nghiệp khi bị thiên tai, dịch họa
 
 

WIDTH="100%" CELLPADDING="0"CELLSPACING="0" class="RegionNoBorder">
DIR="LTR" >


Số văn bản


3139


Ký hiệu

1994/QĐ-UB

Ngày ban hành

20/10/1994

Người ký

Nguyễn Phong Quang

Trích yếu

V/v quy định năng suất bình quân các hạng đất, làm căn cứ để xét giảm, miễn nộp thuế sử dụng đất nông nghiệp khi bị thiên tai, dịch họa

Cơ quan ban hành

UBND Tỉnh Cần Thơ

Phân loại

Quyết định 
Tệp đính kèmQD3139UB.rtf

"Chuyên trang tư vấn thủ tục Thuế - chính sách thuế - biểu thuế Việt Nam: www.LuatThue.InFo "

  • TAG :