V/v Quyết định của UBND tỉnh ban hành bản "Quy định việc cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở, giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở các hộ gia đình và cá nhân đã được cấp giấy chứng nhận nhưng bị mất"

  • 03 tháng 8, 2010
  • 12 lượt xem
  • 0 bình luận

V/v Quyết định của UBND tỉnh ban hành bản "Quy định việc cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở, giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở các hộ gia đình và cá nhân đã được cấp giấy chứng nhận nhưng bị mất"

 
 

WIDTH="100%" CELLPADDING="0"CELLSPACING="0" class="RegionNoBorder">
DIR="LTR" >


Số văn bản


3127


Ký hiệu

QĐ-UB

Ngày ban hành

01/12/2000

Người ký

Nguyễn Duy Hưng

Trích yếu

V/v Quyết định của UBND tỉnh ban hành bản "Quy định việc cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở, giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở các hộ gia đình và cá nhân đã được cấp giấy chứng nhận nhưng bị mất"

Cơ quan ban hành

UBND Tỉnh Quảng Ninh

Phân loại

Quyết định 
Tệp đính kèmQD3127UB.rtf

Tư vấn thuế - Kế toán - Báo cáo thuế - Luatthue.Info

  • TAG :