V/v sửa đổi bổ sung Danh mục hàng tiêu dùng để phục vụ việc xác định thời hạn nộp thuế nhập khẩu

  • 28 tháng 7, 2010
  • 89 lượt xem
  • 0 bình luận
V/v sửa đổi bổ sung Danh mục hàng tiêu dùng để phục vụ việc xác định thời hạn nộp thuế nhập khẩu
 
 

WIDTH="100%" CELLPADDING="0"CELLSPACING="0" class="RegionNoBorder">
DIR="LTR" >


Số văn bản


455


Ký hiệu

1999/QĐ-BTM

Ngày ban hành

24/04/1999

Người ký

Lương Văn Tự

Trích yếu

V/v sửa đổi bổ sung Danh mục hàng tiêu dùng để phục vụ việc xác định thời hạn nộp thuế nhập khẩu

Cơ quan ban hành

Bộ Thương mại

Phân loại

Quyết định 
Tệp đính kèmQD455BTM.rtf

"Chuyên trang tư vấn thủ tục Thuế - chính sách thuế - biểu thuế Việt Nam: www.LuatThue.InFo "

  • TAG :