- V/v đặt tên, đổi tên đường, công trình công cộng và điều chỉnh, cấp mới số nhà tại đô thị trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

  • 03 tháng 8, 2010
  • 68 lượt xem
  • 0 bình luận

- V/v đặt tên, đổi tên đường, công trình công cộng và điều chỉnh, cấp mới số nhà tại đô thị trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

 
 

WIDTH="100%" CELLPADDING="0"CELLSPACING="0" class="RegionNoBorder">
DIR="LTR" >


Số văn bản


10


Ký hiệu

2005/CT-UBT

Ngày ban hành

19/10/2005

Người ký

Nguyễn Duy Tân

Trích yếu

- V/v đặt tên, đổi tên đường, công trình công cộng và điều chỉnh, cấp mới số nhà tại đô thị trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

Cơ quan ban hành

UBND Tỉnh Sóc Trăng

Phân loại

Chỉ thị 
Tệp đính kèmCT10UB.rtf

Tư vấn thuế - Kế toán - Báo cáo thuế - Luatthue.Info

  • TAG :