V/v thành lập Ban soạn thảo dự án pháp lệnh phí và lệ phí

  • 28 tháng 7, 2010
  • 59 lượt xem
  • 0 bình luận
V/v thành lập Ban soạn thảo dự án pháp lệnh phí và lệ phí
 
 

WIDTH="100%" CELLPADDING="0"CELLSPACING="0" class="RegionNoBorder">
DIR="LTR" >


Số văn bản


365


Ký hiệu

QĐ-TTg

Ngày ban hành

05/04/1999

Người ký

Nguyễn Tấn Dũng

Trích yếu

V/v thành lập Ban soạn thảo dự án pháp lệnh phí và lệ phí

Cơ quan ban hành

Thủ tướng Chính phủ

Phân loại

Quyết định 
Tệp đính kèmQD365TTG.rtf

"Chuyên trang tư vấn thủ tục Thuế - chính sách thuế - biểu thuế Việt Nam: www.LuatThue.InFo "

  • TAG :