V/v Thuế nhập khẩu ưu đãi đối với hàng hoá nhập khẩu có xuất xứ Hoa Kỳ.

  • 28 tháng 7, 2010
  • 96 lượt xem
  • 0 bình luận
V/v Thuế nhập khẩu ưu đãi đối với hàng hoá nhập khẩu có xuất xứ Hoa Kỳ.
 
 

WIDTH="100%" CELLPADDING="0"CELLSPACING="0" class="RegionNoBorder">
DIR="LTR" >


Số văn bản


897


Ký hiệu

TM-XNK

Ngày ban hành

12/03/1999

Người ký

Trương Đình Tuyển

Trích yếu

V/v Thuế nhập khẩu ưu đãi đối với hàng hoá nhập khẩu có xuất xứ Hoa Kỳ.

Cơ quan ban hành

Bộ Thương mại

Phân loại

Điều hành 
Tệp đính kèmDH897BTM.rtf

"Chuyên trang tư vấn thủ tục Thuế - chính sách thuế - biểu thuế Việt Nam: www.LuatThue.InFo "

  • TAG :