V/v Thuế nhập khẩu ưu đãi đối với hàng hoá nhập khẩu có xuất xứ Nhật Bản

  • 28 tháng 7, 2010
  • 66 lượt xem
  • 0 bình luận
V/v Thuế nhập khẩu ưu đãi đối với hàng hoá nhập khẩu có xuất xứ Nhật Bản
 
 

WIDTH="100%" CELLPADDING="0"CELLSPACING="0" class="RegionNoBorder">
DIR="LTR" >


Số văn bản


841


Ký hiệu

TM-XNK

Ngày ban hành

10/03/1999

Người ký

Trương Đình Tuyển

Trích yếu

V/v Thuế nhập khẩu ưu đãi đối với hàng hoá nhập khẩu có xuất xứ Nhật Bản

Cơ quan ban hành

Bộ Thương mại

Phân loại

Điều hành 
Tệp đính kèmDH841BTM.rtf

"Chuyên trang tư vấn thủ tục Thuế - chính sách thuế - biểu thuế Việt Nam: www.LuatThue.InFo "

  • TAG :