V/v thu phí, lệ phí

  • 28 tháng 7, 2010
  • 68 lượt xem
  • 0 bình luận
V/v thu phí, lệ phí
 
 

WIDTH="100%" CELLPADDING="0"CELLSPACING="0" class="RegionNoBorder">
DIR="LTR" >


Số văn bản


40


Ký hiệu

1999/QĐ-UB

Ngày ban hành

20/05/1999

Người ký

Quách Thế Hùng

Trích yếu

V/v thu phí, lệ phí

Cơ quan ban hành

UBND Tỉnh Hòa Bình

Phân loại

Quyết định 
Tệp đính kèmQD40UB.rtf

"Chuyên trang tư vấn thủ tục Thuế - chính sách thuế - biểu thuế Việt Nam: www.LuatThue.InFo "

  • TAG :