V/v tiếp tục kiện toàn và đẩy mạnh hoạt động hòa giải ở cơ sở theo Luật Đất đai năm 2003

  • 03 tháng 8, 2010
  • 65 lượt xem
  • 0 bình luận

V/v tiếp tục kiện toàn và đẩy mạnh hoạt động hòa giải ở cơ sở theo Luật Đất đai năm 2003

 
 

WIDTH="100%" CELLPADDING="0"CELLSPACING="0" class="RegionNoBorder">
DIR="LTR" >


Số văn bản


14


Ký hiệu

2004/CT-UB

Ngày ban hành

28/07/2004

Người ký

Võ Thanh Tòng

Trích yếu

V/v tiếp tục kiện toàn và đẩy mạnh hoạt động hòa giải ở cơ sở theo Luật Đất đai năm 2003

Cơ quan ban hành

UBND TP Cần Thơ

Phân loại

Chỉ thị 
Tệp đính kèmCT14UB.rtf

Tư vấn thuế - Kế toán - Báo cáo thuế - Luatthue.Info

  • TAG :