Xây Dựng Quy chế

Quy trình tư vấn Xây dựng Quy chế cho doanh nghiệp
Quy trình tư vấn Xây dựng Quy chế cho doanh nghiệp
 • Xây Dựng Quy chế
 • 27 tháng 2, 2011

Hiện nay Luật sư BVL LAWFIRM đang cung cấp dịch vụ tư vấn, xây dựng Quy chế cho các doanh nghiệp. Chúng tôi cam kết tư vấn và hỗ trợ doanh nghiệp trong việc cơ cấu tổ chức và hoàn thiện các quy ...

Tại sao phải xây dựng quy chế trả lương?
Tại sao phải xây dựng quy chế trả lương?
 • Xây Dựng Quy chế
 • 16 tháng 10, 2009

Cơ chế trả lương luôn là mối quan tâm hàng đầu của người lao động trong doanh nghiệp bên cạnh các yếu tố quan trọng khác như ngành nghề, uy tín của doanh nghiệp, môi trường làm việc này cơ hội ...

Các bước xây dựng Quy chế trả lương
Các bước xây dựng Quy chế trả lương
 • Xây Dựng Quy chế
 • 16 tháng 10, 2009

Bạn cần cụ thể hóa cơ chế trả lương bằng văn bản, công bố và áp dụng trong doanh nghiệp. Văn bản này thường được gọi là Quy chế trả lương hay quy chế tiền lương trong doanh nghiệp. Các ...

Tư vấn xây dựng Quy chế quản lý nhân sự và chính sách tiền lương, tiền thưởng
Tư vấn xây dựng Quy chế quản lý nhân sự và chính sách tiền lương, tiền thưởng
 • Xây Dựng Quy chế
 • 16 tháng 10, 2009

Quy chế quản lý nhân sự và chính sách tiền lương, tiền thưởng có vai trò quan trọng đối với mỗi doanh nghiệp. Thông qua quy chế này, sự minh bạch và chặt chẽ của công tác tuyển dụng nhân sự, ...

Tư vấn xây dựng Quy chế Ban giám đốc
Tư vấn xây dựng Quy chế Ban giám đốc
 • Xây Dựng Quy chế
 • 16 tháng 10, 2009

Là một nội dung cung cấp dịch vụ của Phòng tư vấn Doanh nghiệp, dịch vụ tư vấn xây dựng quy chế Ban giám đốc của  Luật sư văn phòng Bắc Việt Luật đem đến sự bảo đảm pháp lý và sự ...

Tư vấn xây dựng Quy chế Hội đồng quản trị
Tư vấn xây dựng Quy chế Hội đồng quản trị
 • Xây Dựng Quy chế
 • 16 tháng 10, 2009

Luật sư văn phòng Bắc Việt Luật - Công ty Tư vấn Luật - Cung cấp các dịch vụ pháp lý - Nơi hội tụ của các luật sư, chuyên gia tư vấn trình độ cao, có kinh nghiệm nhiều năm trong các lĩnh vực tư ...

Tư vấn xây dựng Quy chế tổ chức quản lý và Quan hệ điều hành
Tư vấn xây dựng Quy chế tổ chức quản lý và Quan hệ điều hành
 • Xây Dựng Quy chế
 • 16 tháng 10, 2009

Điều lệ doanh nghiệp ghi nhận sự thoả thuận của các thành viên trong Doanh nghiệp, ghi nhận các quy định của pháp luật vào chính Doanh nghiệp đó, tuy nhiên, những vấn đề cụ thể của cơ cấu tổ ...