Gói thầu: Xây lắp công trình trên kênh chính đoạn từ K7 + 345 đến Kc thuộc dự án: Trạm bơm Tà Pao

 Công ty Khai thác công trình thủy lợi Bình Thuận mời thầu gói thầu: Xây lắp công trình trên kênh chính đoạn từ K7 + 345 đến Kc thuộc dự án: Trạm bơm Tà Pao. Nguồn vốn: Vốn Ngân sách Tỉnh  

 

THÔNG BÁO MỜI THẦU

-       Tên Bên mời thầu: Công ty Khai thác công trình thủy lợi Bình Thuận

-       Tên gói thầu: Xây lắp công trình trên kênh chính đoạn từ K7 + 345 đến Kc

-       Tên dự án: Trạm bơm Tà Pao

-       Nguồn vốn: Vốn Ngân sách Tỉnh  

-       Hình thức đấu thầu: Rộng rãi trong nước

-       Thời gian bán HSMT từ 07 giờ, ngày 19 tháng 4 năm 2010 đến trước 08 giờ, ngày 03 tháng 5 năm 2010 (trong giờ hành chính).

-       Địa điểm bán HSMT: Công ty Khai thác công trình thủy lợi Bình Thuận 127-Lê Hồng Phong-thành phố Phan Thiết-tỉnh Bình Thuận

Điện thoại: 062 3827940

-       Giá bán 1 bộ HSMT: 1.000.000 đồng

-       Địa chỉ nhận HSDT: Công ty Khai thác công trình thủy lợi Bình Thuận 127-Lê Hồng Phong-thành phố Phan Thiết-tỉnh Bình Thuận

-       Thời điểm đóng thầu: 08 giờ ngày 03 tháng 5 năm 2010

-       Bảo đảm dự thầu: 125.000.000 đồng

 

HSDT sẽ được mở công khai vào 08 giờ 30 phút (giờ Việt Nam) ngày 03 tháng 5 năm 2010, tại 127 - Lê Hồng Phong - thành phố Phan Thiết - tỉnh Bình Thuận.

Công ty Khai thác công trình thủy lợi Bình Thuận kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.

 

 

Bình Thuận, ngày 07 tháng 4 năm 2010

Giám đốc

 

  

 

Nguyễn Hoàng Tuấn

 

  • TAG :