Xét duyệt trúng thầu trong lựa chọn nhà đầu tư

Xét duyệt trúng thầu trong lựa chọn nhà đầu tư

 

  • Nhà đầu tư được lựa chọn phải đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:


o  Có hồ sơ dự thầu hoặc hồ sơ đề xuất hợp lệ;

o  Đáp ứng yêu cầu về năng lực và kinh nghiệm;

o  Đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật;

o   Đáp ứng yêu cầu về tài chính;

  • Dự án đạt hiệu quả cao nhất.

  • Đối với nhà đầu tư không được lựa chọn, trong thông báo kết quả lựa chọn nhà đầu tư phải nêu rõ lý do nhà đầu tư không trúng thầu.

  • TAG :

Danh mục

Loading...

Bài nổi bật