Trang chủ » NGHIÊN CỨU LUẬT » Lịch mở lớp đào tạo Đấu thầu tại Đà Nẵng

Lịch mở lớp đào tạo Đấu thầu tại Đà Nẵng

Nhằm trang bị những kiến thức về nghiệp vụ đấu thầu theo Luật đấu thầu và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng (số 38/2009/QH12), những điểm mới trong Nghị định 85/2009/NĐ-CP hướng dẫn Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây Dựng ban hành ngày 16/10/2009.


Nhằm trang bị những kiến thức về nghiệp vụ đấu thầu theo Luật đấu thầu và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng (số 38/2009/QH12), những điểm mới trong Nghị định 85/2009/NĐ-CP hướng dẫn Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây Dựng ban hành ngày 16/10/2009.

 

 

– Lựa chọn nhà thầu, Hợp đồng, Quyền và nghĩa vụ của các bên trong đấu thầu, quản lý hoạt động đấu thầu.

– Kế hoạch đấu thầu. Sơ tuyển nhà thầu. Đấu thầu rộng rãi và đấu thầu hạn chế đối với gói thầu dịch vụ tư vấn, mua sắm hàng hóa, xây lắp, chỉ định thầu, các hình thức lựa chọn nhà thầu. Phân cấp trách nhiệm thẩm định, phê duyệt trong đấu thầu.cViện Đào tạo & Phát triển Quản lý xin kính mời các cán bộ của Quý Cơ quan tham dự khóa học “Nghiệp vụ Đấu thầu” Các chuyên đề:

Chuyên đề I: Hệ thống các văn bản pháp luật mới ban hành về đấu thầu (Luật, Nghị định, Thông tư, Tài liệu mẫu)

Chuyên đề II: Kế hoạch đấu thầu (Nghị định số 85)

– Căn cứ, nội dung văn bản trình
– Thẩm định
– Các lưu ý

Chuyên đề III: Mẫu HSMT mua sắm hàng hóa (Thông tư 05/2010/TT-BKH ngày 10/2/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư)

1. Kết cấu
2. Chỉ dẫn đối với Nhà thầu và Bảng dữ liệu
3. Yêu cầu về cung cấp
4. Hợp đồng
5. Một số lưu ý:
· Xuất xứ hàng hóa
· Sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch
· Giá đánh giá

Chuyên đề IV: Mẫu HSMT Xây lắp (Thông tư số 01/2010/TT-BH ngày 6/01/2010 của Bộ Kế hoạch đầu tư quy định chi tiết lập HSMT xây lắp)

1. Kết cấu
2. Chỉ dẫn đối với Nhà thầu và Bảng dữ liệu
3. Yêu cầu về xây lắp 
4. Hợp đồng
5. Một số lưu ý: 
· Về kinh nghiệm (Hợp đồng tương tự)
· Về năng lực Tài chính (doanh thu, tỉ suất thanh toán hiện hành, giá trị ròng, lưu lượng tiền mặt)

 

  • Lập hồ sơ yêu cầu, hồ sơ mời thầu
  • Đánh giá hồ sơ yêu cầu, hồ sơ đề xuất
  • Thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu
  • Hợp đồng
  • Xử lý tình huống đấu thầu
  • Đấu thầu qua mạng
  • Các chuyên đề khác

+ Tại Hà Nội:

 1. Thời gian: Từ ngày 27 đến 29 tháng 10 năm 2010

Sáng: Từ 8h00 tới 11h30; Chiều: Từ13h30 đến 16h30

 2. Địa điểm: Hội trường  Số 59 Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội.

3. Kinh phí: 800.000 đ/học viên/1 khóa học (bao gồm học phí, tài liệu, điểm tâm giữa giờ và chi phí cơ hội cho tư vấn đấu thầu).

 + Tại Thành phố Đà Nẵng

1. Thời gian: Từ ngày 21 đến 23 tháng 10 năm 2010

2. Địa điểm: …………….theo yêu cầu học viên.

 3. Kinh phí: 900.000 đ/học viên/khóa học

* Chứng chỉ: Học viên hoàn thành chương trình và kiểm tra đạt yêu cầu được cấp Chứng chỉ theo quy định. 

* Giảng viên: thuộc Cục Quản lý Đầu thầu; Viện Kinh tế Xây dựng – Bộ Xây dựng

 ———————————— 

Liên hệ để tham gia lớp đào tạo Đấu thầu
01686319999 – Mr Vũ – dauthau@bacvietluat.vn – www.Luatdauthau.net  

 

 
 

0 Comments

You can be the first one to leave a comment.

 
 

Leave a Comment