Kết quả trúng thầu

Kết quả Các gói thầu số 1A, 1B, 1C, 3A, 3B và 3C Dự án xây dựng tuyến đường Quản Lộ - Phụng Hiệp thuộc tỉnh Hậu Giang - Sóc Trăng - Bạc Liêu - Cà Mau
Kết quả Các gói thầu số 1A, 1B, 1C, 3A, 3B và 3C Dự án xây dựng tuyến đường Quản Lộ - Phụng Hiệp thuộc tỉnh Hậu Giang - Sóc Trăng - Bạc Liêu - Cà Mau
 • Kết quả trúng thầu
 • 15 tháng 4, 2010

Quyết định số 5021/QĐ-BGTVT ngày 28/12/2005 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Gói số 1A Tên gói thầu: Xây dựng đoạn Km0+000 - Km4+800 Nhà thầu trúng thầu: Liên danh Công ty cổ phần Đầu tư ...

Gói thầu số 1 Dự án Đầu tư thiết bị duy trì, mở rộng sản xuất năm 2005 của Công ty than Cọc Sáu
Gói thầu số 1 Dự án Đầu tư thiết bị duy trì, mở rộng sản xuất năm 2005 của Công ty than Cọc Sáu
 • Kết quả trúng thầu
 • 15 tháng 4, 2010

Kết quả đấu thầu Gói thầu số 1 Dự án Đầu tư thiết bị duy trì, mở rộng sản xuất năm 2005 của Công ty than Cọc Sáu Quyết định phê duyệt: số 395/QĐ-ĐT ngày 08/12/2005 của Giám đốc Công ty ...

 Kết quả Gói thầu: Cung cấp và lắp đặt hoàn thiện Máy công cụ, dụng cụ, trang bị làm việc cơ khí phục vụ bảo dưỡng sửa chữa thiết bị cơ khí Nhà máy thủy điện A Vương
Kết quả Gói thầu: Cung cấp và lắp đặt hoàn thiện Máy công cụ, dụng cụ, trang bị làm việc cơ khí phục vụ bảo dưỡng sửa chữa thiết bị cơ khí Nhà máy thủy điện A Vương
 • Kết quả trúng thầu
 • 15 tháng 4, 2010

 Thông tin kết quả đấu thầu Thông tin gói thầu Tên gói thầu: Cung cấp và lắp đặt hoàn thiện Máy công cụ, dụng cụ, trang bị làm việc cơ khí phục vụ bảo dưỡng ...

Kế hoạch: Hoàn thiện tín hiệu SCADA tại các trạm biến áp 220kV-500kV và sửa chữa lớn thiết bị RTU tại A1 và A2 Kết quả Gói thầu: Hoàn thiện tín hiệu SCADA tại các trạm biến áp 220kV-500kV
Kế hoạch: Hoàn thiện tín hiệu SCADA tại các trạm biến áp 220kV-500kV và sửa chữa lớn thiết bị RTU tại A1 và A2 Kết quả Gói thầu: Hoàn thiện tín hiệu SCADA tại các trạm biến áp 220kV-500kV
 • Kết quả trúng thầu
 • 15 tháng 4, 2010

Thông tin kết quả đấu thầu Thông tin gói thầu Tên gói thầu: Hoàn thiện tín hiệu SCADA tại các trạm biến áp 220kV-500kV Tên dự án: Hoàn thiện tín hiệu ...

Kế hoạch: Mua sắm VTTB sử dụng cho cải tạo, CQT đường dây 973-E74 Kết quả Gói thầu: Mua sắm VTTB sử dụng cho cải tạo, CQT đường dây 973-E74
Kế hoạch: Mua sắm VTTB sử dụng cho cải tạo, CQT đường dây 973-E74 Kết quả Gói thầu: Mua sắm VTTB sử dụng cho cải tạo, CQT đường dây 973-E74
 • Kết quả trúng thầu
 • 15 tháng 4, 2010

Thông tin kết quả đấu thầu Thông tin gói thầu Tên gói thầu: Mua sắm VTTB sử dụng cho cải tạo, CQT đường dây 973-E74 Tên dự án: CQT đường dây 973-E74 ...

Kế hoạch: Mua sắm VTTB cho các công trình SCL năm 2010 Kết quả Gói thầu: Gói 1: dây cáp điện các loại
Kế hoạch: Mua sắm VTTB cho các công trình SCL năm 2010 Kết quả Gói thầu: Gói 1: dây cáp điện các loại
 • Kết quả trúng thầu
 • 15 tháng 4, 2010

Thông tin kết quả đấu thầu Thông tin gói thầu Tên gói thầu: Gói 1: dây cáp điện các loại Tên dự án: Mua sắm VTTB cho các công trình SCL năm 2010 ...

 Kế hoạch: Mua sắm VTTB cho các công trình SCL năm 2010 Kết quả Gói thầu: Gói 2: trụ điện và neo bêtông các loại
Kế hoạch: Mua sắm VTTB cho các công trình SCL năm 2010 Kết quả Gói thầu: Gói 2: trụ điện và neo bêtông các loại
 • Kết quả trúng thầu
 • 15 tháng 4, 2010

Thông tin kết quả đấu thầu Thông tin gói thầu Tên gói thầu: Gói 2: trụ điện và neo bêtông các loại Tên dự án: Mua sắm VTTB cho các công trình SCL năm 2010 ...

Kế hoạch: Mua sắm VTTB cho các công trình SCL năm 2010 Kết quả Gói thầu: Gói 3: Phụ kiện lưới điện
Kế hoạch: Mua sắm VTTB cho các công trình SCL năm 2010 Kết quả Gói thầu: Gói 3: Phụ kiện lưới điện
 • Kết quả trúng thầu
 • 15 tháng 4, 2010

Thông tin kết quả đấu thầu Thông tin gói thầu Tên gói thầu: Gói 3: Phụ kiện lưới điện Tên dự án: Mua sắm VTTB cho các công trình SCL năm 2010 ...

Kế hoạch: Mua sắm VTTB cho các công trình SCL năm 2010 Kết quả Gói thầu: Gói 4: Sứ và phụ kiện sứ
Kế hoạch: Mua sắm VTTB cho các công trình SCL năm 2010 Kết quả Gói thầu: Gói 4: Sứ và phụ kiện sứ
 • Kết quả trúng thầu
 • 15 tháng 4, 2010

Thông tin gói thầu Tên gói thầu: Gói 4: Sứ và phụ kiện sứ Tên dự án: Mua sắm VTTB cho các công trình SCL năm 2010 Nguồn vốn: + Đầu tư: Vốn tự có ...

Kế hoạch: Mua sắm VTTB cho các công trình SCL năm 2010 Kết quả Gói thầu: Gói 5: Hộp nhựa composite
Kế hoạch: Mua sắm VTTB cho các công trình SCL năm 2010 Kết quả Gói thầu: Gói 5: Hộp nhựa composite
 • Kết quả trúng thầu
 • 15 tháng 4, 2010

 Thông tin kết quả đấu thầu Thông tin gói thầu Tên gói thầu: Gói 5: Hộp nhựa composite Tên dự án: Mua sắm VTTB cho các công trình SCL năm 2010 ...

Kế hoạch đấu thầu dự án mua sắm VTTB phục vụ SCL, SCTX và GĐK năm 2010 của Điện lực Bình Phước Kết quả Gói thầu: Gói thầu số 6 Cáp đồng trung hạ thế các loại
Kế hoạch đấu thầu dự án mua sắm VTTB phục vụ SCL, SCTX và GĐK năm 2010 của Điện lực Bình Phước Kết quả Gói thầu: Gói thầu số 6 Cáp đồng trung hạ thế các loại
 • Kết quả trúng thầu
 • 15 tháng 4, 2010

Thông tin kết quả đấu thầu   Thông tin gói thầu   Tên gói thầu: Gói thầu số 6 Cáp đồng trung hạ thế các loại Tên dự án: Dự án mua sắm VTTB ...

Kế hoạch đấu thầu dự án mua sắm VTTB phục vụ SCL, SCTX và GĐK năm 2010 của Điện lực Bình Phước  Kết quả Gói thầu: Gói thầu số 7 Thiết bị đóng cắt
Kế hoạch đấu thầu dự án mua sắm VTTB phục vụ SCL, SCTX và GĐK năm 2010 của Điện lực Bình Phước Kết quả Gói thầu: Gói thầu số 7 Thiết bị đóng cắt
 • Kết quả trúng thầu
 • 15 tháng 4, 2010

Thông tin kết quả đấu thầu   Thông tin gói thầu   Tên gói thầu: Gói thầu số 7 Thiết bị đóng cắt Tên dự án: Dự án mua sắm VTTB phục vụ SCL, SCTX ...

Kế hoạch đấu thầu dự án mua sắm VTTB phục vụ SCL, SCTX và GĐK năm 2010 của Điện lực Bình Phước Kết quả Gói thầu: Gói thầu số 8 Sứ cách điện & chân sứ
Kế hoạch đấu thầu dự án mua sắm VTTB phục vụ SCL, SCTX và GĐK năm 2010 của Điện lực Bình Phước Kết quả Gói thầu: Gói thầu số 8 Sứ cách điện & chân sứ
 • Kết quả trúng thầu
 • 15 tháng 4, 2010

Thông tin kết quả đấu thầu   Thông tin gói thầu   Tên gói thầu: Gói thầu số 8 Sứ cách điện & chân sứ Tên dự án: Dự án mua sắm VTTB phục vụ ...

Kế hoạch đấu thầu dự án mua sắm VTTB phục vụ SCL, SCTX và GĐK năm 2010 của Điện lực Bình Phước Kết quả Gói thầu: Gói thầu số 9 Trụ BTLT các loại
Kế hoạch đấu thầu dự án mua sắm VTTB phục vụ SCL, SCTX và GĐK năm 2010 của Điện lực Bình Phước Kết quả Gói thầu: Gói thầu số 9 Trụ BTLT các loại
 • Kết quả trúng thầu
 • 15 tháng 4, 2010

Thông tin kết quả đấu thầu   Thông tin gói thầu   Tên gói thầu: Gói thầu số 9 Trụ BTLT các loại Tên dự án: Dự án mua sắm VTTB phục vụ SCL, SCTX và ...

Kế hoạch đấu thầu dự án Dự án mua sắm VTTB phục vụ SCL, SCTX và GĐK năm 2010 của Điện lực Bình Phước Kết quả Gói thầu: Gói thầu số 10 Đà và phụ kiện các loại
Kế hoạch đấu thầu dự án Dự án mua sắm VTTB phục vụ SCL, SCTX và GĐK năm 2010 của Điện lực Bình Phước Kết quả Gói thầu: Gói thầu số 10 Đà và phụ kiện các loại
 • Kết quả trúng thầu
 • 15 tháng 4, 2010

Thông tin kết quả đấu thầu Thông tin gói thầu   Tên gói thầu: Gói thầu số 10 Đà và phụ kiện các loại Tên dự án: Dự án mua sắm VTTB phục vụ ...

 Kế hoạch đấu thầu dự án mua sắm VTTB phục vụ SCL, SCTX và GĐK năm 2010 của Điện lực Bình Phước  Kết quả Gói thầu: Gói thầu số 11 Phụ kiện đấu nối các loại
Kế hoạch đấu thầu dự án mua sắm VTTB phục vụ SCL, SCTX và GĐK năm 2010 của Điện lực Bình Phước Kết quả Gói thầu: Gói thầu số 11 Phụ kiện đấu nối các loại
 • Kết quả trúng thầu
 • 15 tháng 4, 2010

Thông tin kết quả đấu thầu   Thông tin gói thầu   Tên gói thầu: Gói thầu số 11 Phụ kiện đấu nối các loại Tên dự án: Dự án mua sắm VTTB phục ...

Kế hoạch đấu thầu dự án mua sắm VTTB phục vụ SCL, SCTX và GĐK năm 2010 của Điện lực Bình Phước Kết quả Gói thầu: Gói thầu số 12 MBA phân phối
Kế hoạch đấu thầu dự án mua sắm VTTB phục vụ SCL, SCTX và GĐK năm 2010 của Điện lực Bình Phước Kết quả Gói thầu: Gói thầu số 12 MBA phân phối
 • Kết quả trúng thầu
 • 15 tháng 4, 2010

 Thông tin kết quả đấu thầu   Thông tin gói thầu   Tên gói thầu: Gói thầu số 12 MBA phân phối Tên dự án: Dự án mua sắm VTTB phục vụ SCL, SCTX và ...

Kết quả Gói thầu: Cung cấp hoá chất rửa máy nén gió các tổ máy tuabin khí PM1, PM2.1, PM2.1MR, PM4 năm 2010
Kết quả Gói thầu: Cung cấp hoá chất rửa máy nén gió các tổ máy tuabin khí PM1, PM2.1, PM2.1MR, PM4 năm 2010
 • Kết quả trúng thầu
 • 15 tháng 4, 2010

Thông tin kết quả đấu thầu   Thông tin gói thầu   Tên gói thầu: Cung cấp hoá chất rửa máy nén gió các tổ máy tuabin khí PM1, PM2.1, PM2.1MR, PM4 năm 2010 Tên ...

Kết quả Gói thầu: Thuê đơn vị tư vấn lập hồ sơ đề nghị cấp phép khai thác, sử dụng nước mặt cho Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ
Kết quả Gói thầu: Thuê đơn vị tư vấn lập hồ sơ đề nghị cấp phép khai thác, sử dụng nước mặt cho Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ
 • Kết quả trúng thầu
 • 15 tháng 4, 2010

Thông tin kết quả đấu thầu Thông tin gói thầu   Tên gói thầu: Thuê đơn vị tư vấn lập hồ sơ đề nghị cấp phép khai thác, sử dụng nước mặt cho Công ty Nhiệt ...

Kết quả Gói thầu: Gói 2(NVH-TB): Cung cấp thiết bị và dụng cụ nội thất khu quản lý vận hành nhà máy thuỷ điện Sông Bung 4. Phân thành 2 lô - Lô 1(NVH-TB-01): Cung cấp thiết bị nội thất khu quản lý vận hành nhà máy thuỷ điện Sông Bung 4 - Lô 2(NVH-TB-02):
Kết quả Gói thầu: Gói 2(NVH-TB): Cung cấp thiết bị và dụng cụ nội thất khu quản lý vận hành nhà máy thuỷ điện Sông Bung 4. Phân thành 2 lô - Lô 1(NVH-TB-01): Cung cấp thiết bị nội thất khu quản lý vận hành nhà máy thuỷ điện Sông Bung 4 - Lô 2(NVH-TB-02):
 • Kết quả trúng thầu
 • 15 tháng 4, 2010

Thông tin kết quả đấu thầu Thông tin gói thầu   Tên gói thầu: Gói 2(NVH-TB): Cung cấp thiết bị và dụng cụ nội thất khu quản lý vận hành nhà máy thuỷ điện Sông ...

Trang: 12