Tình huống đấu thầu

Không đủ 3 nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu
Không đủ 3 nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu
  • Tình huống đấu thầu
  • 22 tháng 7, 2014

Hỏi: Về tình huống đến thời điểm đóng thầu, không có đủ 3 hồ sơ dự thầu (HSDT) nộp theo quy định tại Khoản 3 Điều 70 Nghị định 85/2009/NĐ-CP thì được xử lý theo hai giải pháp. Đề ...

Tình huống đấu thầu- Xử lý chuyển tiếp đối với dự án thực hiện dở dang
Tình huống đấu thầu- Xử lý chuyển tiếp đối với dự án thực hiện dở dang
  • Tình huống đấu thầu
  • 15 tháng 7, 2014

Dự án của đơn vị A là chủ đầu tư đã được phê duyệt kế hoạch đấu thầu trong tháng 02/2014. Tính đến hết ngày 30/6/2014, Dự án đã tổ chức lựa chọn nhà thầu được 03 gói thầu với tiến ...

Tình huống đấu thầu- Về cách xử lý tình huống:
Tình huống đấu thầu- Về cách xử lý tình huống:
  • Tình huống đấu thầu
  • 15 tháng 7, 2014

Về cách xử lý tình huống: Theo thông tin đã cung cấp thì trong HSDT của nhà thầu tại bảng “Tiến độ thi công chi tiết” ghi thời gian thực hiện hợp đồng là 270 ngày, còn trong phần nào đó của ...

Danh mục

Loading...

Bài nổi bật