Trang chủ » KIẾN THỨC THẦU » Kế hoạch đấu thầu » Ka?? hoa??ch A�a??u tha?�u ma?�u 2

Ka?? hoa??ch A�a??u tha?�u ma?�u 2

Ka?? HOa?�CH A?a?�U THa?�U


A. ThA?ng tin chung:

1. TA?n c?? quan/A�??n va��A� A�A?ng kA? thA?ng bA?o: Ban QLDA A�a?�u t?� vA� xA?y da��ng huya��n Qua�? ChA?u, ta��nh Ngha�� An

– A?a��a cha��: Kha��i 3, tha�� tra??n Qua�? ChA?u, huya��n Qua�? ChA?u, ta��nh Ngha�� An
– A?ia��n thoa??i/Fax/E-mail: A?ia��n thoa??i: 0383.884.017; Fax: 0383.884.339A�
2. TA?n da�� A?n: Ca??i ta??o, nA?ng ca??p A�?�a�?ng ta�� trung tA?m tha�� tra??n Qua�? ChA?u A�i trung tA?m ca�?m xA? ChA?u Phong, huya��n Qua�? ChA?u.A�
3. Quya??t A�a��nh phA? duya��t ka?? hoa??ch A�a??u tha?�u:A�
Quya??t A�inh sa�� 462/QA?.UBND-CN ngA�y 01/02/2010 ca��a UBND ta��nh Ngha�� An do PhA? cha�� ta��ch UBND ta��nh: Ha�� A?a��c Pha��c kA?
B.A�A�A� Na��i dung ca��a ka?? hoa??ch A�a??u tha?�u:A�A�

Sa�� gA?i tha?�uA�
TA?n gA?i tha?�uA�
Ngua��n va��n HA�nh tha��c la��a cha�?n nhA� tha?�u Ph?�??ng tha��c A�a??uA� tha?�uA�
Tha�?i gian ta�� cha��c A�a??u tha?�uA�A�
HA�nh tha��c ha�?p A�a��ngA�
Tha�?i gian tha��c hia��n ha�?p A�a��ng
1 Ha??ng ma�?c xA?y la??p kha??c pha�?c ha?�u qua?? c??n bA?o sa�� 5 nA?m 2007 NgA?n sA?ch nhA� n?�a��c A�a?�u t?� A?a??u tha?�u ha??n cha??A� 01 tA?i ha�� s?? QuA? I/2010A� Ha�?p A�a��ng tra�?n gA?i 10 thA?ng
2A� T?� va??n giA?m sA?t thi cA?ng gA?i tha?�u sa�� 01 NgA?n sA?ch nhA� n?�a��c A�a?�u t?� Cha�� A�a��nh tha?�u 02 tA?i ha�� s?? QuA? I/2010 Ha�?p A�a��ng theo ta�� la�� pha?�n trA?m (%) Theo tia??n A�a�� gA?i tha?�u sa�� 01
3 Kia�?m toA?n cA?ng trA�nhA� NgA?n sA?ch nhA� n?�a��c A�a?�u t?�A� Cha�� A�a��nh tha?�u 02 tA?i ha�� s??A� QuA? I/2010 Ha�?p A�a��ng theo ta�� la�� pha?�n trA?m (%) Sau khi cA?ng trA�nh hoA�n thA�nh
4 Ba??o hia�?m cA?ng trA�nh (gA?i tha?�u sa�� 01) NgA?n sA?ch nhA� n?�a��c A�a?�u t?�A� Cha�� A�a��nh tha?�uA� 01 tA?i ha�� s?? QuA? I/2010A� Ha�?p A�a��ng theo ta�� la�� pha?�n trA?m (%) Theo tia??n A�a�� gA?i tha?�u sa�� 01
5 La?�p HSMT vA� A�A?nh giA? HSDT NgA?n sA?ch nhA� n?�a��c A�a?�u t?�A� Cha�� A�a��nh tha?�uA� A� QuA? I/2010 Ha�?p A�a��ng theo ta�� la�� pha?�n trA?m (%) 01 thA?ng

A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A�A�A� A� A� Qua�? ChA?u, ngA�y 08 thA?ng 02 nA?m 2010
A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A�A�A�TR??a�zNG BAN

A�A�
A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A� A�A� Lang Tha�� Ha��ngA�

Tags:

 
 

0 Comments

You can be the first one to leave a comment.

 
 

Leave a Comment