Trang chủ » KIẾN THỨC THẦU » Kết quả trúng thầu » Ka??t qua?? CA?c gA?i tha?�u sa�� 1A, 1B, 1C, 3A, 3B vA� 3C Da�� A?n xA?y da��ng tuya??n A�?�a�?ng Qua??n La�� – Pha�?ng Hia��p thua��c ta��nh Ha?�u Giang – SA?c TrA?ng – Ba??c LiA?u – CA� Mau

Ka??t qua?? CA?c gA?i tha?�u sa�� 1A, 1B, 1C, 3A, 3B vA� 3C Da�� A?n xA?y da��ng tuya??n A�?�a�?ng Qua??n La�� – Pha�?ng Hia��p thua��c ta��nh Ha?�u Giang – SA?c TrA?ng – Ba??c LiA?u – CA� Mau

Quya??t A�a��nh sa�� 5021/QA?-BGTVT ngA�y 28/12/2005 ca��a Ba�� tr?�a�Yng Ba�� Giao thA?ng Va?�n ta??i

GA?i sa�� 1A

TA?n gA?i tha?�u:A�XA?y da��ng A�oa??n Km0+000 – Km4+800

NhA� tha?�u trA?ng tha?�u:A�LiA?n danh CA?ng ty ca�� pha?�n A?a?�u t?� th?�??ng ma??i & xA?y da��ng giao thA?ng 1 vA� CA?ng ty ca?�u 12

GiA? trA?ng tha?�u:A�133,4 ta�� A�a��ng

Loa??i ha�?p A�a��ng:A�A?ia�?u cha��nh giA?

Tha�?i gian tha��c hia��n ha�?p A�a��ng:A�660 ngA�y

A�

GA?i sa�� 1B

TA?n gA?i tha?�u:A�XA?y da��ng A�oa??n Km5+592 – Km9+773

NhA� tha?�u trA?ng tha?�u:A�CA?ng ty LiA?n ha�?p xA?y da��ng Va??n C?�a�?ng

GiA? trA?ng tha?�u:A�89,8 ta�� A�a��ng

Loa??i ha�?p A�a��ng:A�A?ia�?u cha��nh giA?

Tha�?i gian tha��c hia��n ha�?p A�a��ng:A�660 ngA�y

A�

GA?i sa�� 1C

TA?n gA?i tha?�u:A�XA?y da��ng A�oa??n Km10+303 – Km16+837

NhA� tha?�u trA?ng tha?�u:A�LiA?n danh CA?ng ty XDCTGT Via��t LA�o, CA?ng ty Va?�t t?� XDCT vA� CA?ng ty ca�� pha?�n A?a?�u t?� & XDGT 135

GiA? trA?ng tha?�u:A�88,9 ta�� A�a��ng

Loa??i ha�?p A�a��ng:A�A?ia�?u cha��nh giA?

Tha�?i gian tha��c hia��n ha�?p A�a��ng:A�690 ngA�y

A�

GA?i sa�� 3A

TA?n gA?i tha?�u:A�XA?y da��ng A�oa??n Km18+135 – Km24+694

NhA� tha?�u trA?ng tha?�u:A�LiA?n danh CA?ng ty ca�� pha?�n 118, CA?ng ty ca�� pha?�n A?a?�u t?� xA?y da��ng & PTNN vA� Doanh nghia��p xA?y da��ng t?� nhA?n Tr?�a�?ng Tha�?

GiA? trA?ng tha?�u:A�96,2 ta�� A�a��ng

Loa??i ha�?p A�a��ng:A�A?ia�?u cha��nh giA?

Tha�?i gian tha��c hia��n ha�?p A�a��ng:A�690 ngA�y

A�

GA?i sa�� 3B

TA?n gA?i tha?�u:A�XA?y da��ng A�oa??n Km25+144 – Km31+000

NhA� tha?�u trA?ng tha?�u:A�Ta��ng cA?ng ty Th?�??ng ma??i vA� xA?y da��ng

GiA? trA?ng tha?�u:A�101,4 ta�� A�a��ng

Loa??i ha�?p A�a��ng:A�A?ia�?u cha��nh giA?

Tha�?i gian tha��c hia��n ha�?p A�a��ng:A�720 ngA�y

A�

GA?i sa�� 3C

TA?n gA?i tha?�u:A�XA?y da��ng A�oa??n Km31+000 – Km37+750

NhA� tha?�u trA?ng tha?�u:A�LiA?n danh CA?ng ty XA?y da��ng vA� phA?t tria�?n c?? sa�Y ha?? ta?�ng & CA?ng ty xA?y da��ng 565

GiA? trA?ng tha?�u:A�93 ta�� A�a��ng

Loa??i ha�?p A�a��ng:A�A?ia�?u cha��nh giA?

Tha�?i gian tha��c hia��n ha�?p A�a��ng:A�715 ngA�y

A�

A�

Tags:

 
 

0 Comments

You can be the first one to leave a comment.

 
 

Leave a Comment