Bac viet luat lawirm

KIẾN THỨC THẦU

Date: 4 / Tháng Sáu / 2011
tai-lieu-luat Quy định chung và thỏa thuận khung về mua sắm tập trung.

15 / Tháng Tám / 2014

Quy định chung và thỏa thuận khung về mua sắm tập trung:   Quy định chung vMua sắm tập trung là cách tổ chức đấu thầu rộng rãi để lựa chọn nhà thầu thông qua đơn vị mua sắm tập trung nhằm giảm chi phí, thời gian, đầu mối tổ chức đấu thầu, tăng cường […]

tham-dinh Xét duyệt trúng thầu trong lựa chọn nhà đầu tư

7 / Tháng Tám / 2014

Xét duyệt trúng thầu trong lựa chọn nhà đầu tư   Nhà đầu tư được lựa chọn phải đáp ứng đủ các điều kiện sau đây: o   Có hồ sơ dự thầu hoặc hồ sơ đề xuất hợp lệ; o   Đáp ứng yêu cầu về năng lực và kinh nghiệm; o   Đáp ứng yêu cầu […]

xu-ly-tinh-huong Tư cách hợp lệ của nhà thầu, nhà đầu tư

7 / Tháng Tám / 2014

Tư cách hợp lệ của nhà thầu, nhà đầu tư   1. Nhà thầu, nhà đầu tư là tổ chức có tư cách hợp lệ khi đáp ứng đủ các điều kiện sau đây: a) Có đăng ký thành lập, hoạt động do cơ quan có thẩm quyền của nước mà nhà thầu, nhà đầu […]

thong-tu Nội dung kế hoạch lựa chọn nhà thầu đối với từng gói thầu

7 / Tháng Tám / 2014

Nội dung kế hoạch lựa chọn nhà thầu đối với từng gói thầu 1. Tên gói thầu: Tên gói thầu thể hiện tính chất, nội dung và phạm vi công việc của gói thầu, phù hợp với nội dung nêu trong dự án, dự toán mua sắm. Trường hợp gói thầu gồm nhiều phần riêng […]

020506 fish Bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu như thế nào?

23 / Tháng Bảy / 2014

Bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu như thế nào?   1. Nhà thầu nộp hồ sơ quan tâm, hồ sơ dự sơ tuyển phải độc lập về pháp lý và độc lập về tài chính với các nhà thầu tư vấn lập hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển; đánh giá […]

tai-lieu-luat Kế hoạch và quy trình lựa chọn nhà đầu tư

23 / Tháng Bảy / 2014

Kế hoạch và quy trình lựa chọn nhà đầu tư:   Kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư 1. Căn cứ lập kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư: a) Quyết định phê duyệt dự án; b) Điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế đối với các dự án sử dụng vốn hỗ trợ […]

tai-lieu-luat Những quy định về thời gian trong quá trình lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư.

23 / Tháng Bảy / 2014

Những quy định về thời gian trong quá trình lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư.   1. Thời gian trong quá trình lựa chọn nhà thầu: a) Thời gian phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu tối đa là 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được báo cáo thẩm định; b) […]

tai-lieu-luat Trình bày quy trình lựa chọn nhà thầu

23 / Tháng Bảy / 2014

Trình bày quy trình lựa chọn nhà thầu   1. Quy trình lựa chọn nhà thầu đối với đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế được thực hiện như sau: a) Chuẩn bị lựa chọn nhà thầu; b) Tổ chức lựa chọn nhà thầu; c) Đánh giá hồ sơ dự thầu và thương thảo […]

tham-dinh Thẩm định và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu

23 / Tháng Bảy / 2014

Thẩm định và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu   I.        Thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu là việc tiến hành kiểm tra, đánh giá các nội dung theo quy định tại các điều 33, 34, 35 và 36 của Luật đấu thầu; […]

luat su tu van Thẩm định đấu thầu và dịch vụ của Bắc Việt Luật

23 / Tháng Bảy / 2014

Dịch vụ Thẩm định Hồ sơ mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu Theo quy định Thông tư 21 quy định về thấm định Hồ Sơ Mời Thầu, Hồ Sơ Yêu Cầu đối với gói thầu của dự án, dự toán mua sắm thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Đấu thầu. Như vậy, Thông […]

hoi Không đủ 3 nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu

22 / Tháng Bảy / 2014

Hỏi: Về tình huống đến thời điểm đóng thầu, không có đủ 3 hồ sơ dự thầu (HSDT) nộp theo quy định tại Khoản 3 Điều 70 Nghị định 85/2009/NĐ-CP thì được xử lý theo hai giải pháp. Đề nghị giải thích rõ điều kiện để áp dụng từng giải pháp. Trả lời: Như Bạn […]

tham-dinh Thủ tục Thẩm định kế hoạch đấu thầu (hình thức chỉ định thầu)

21 / Tháng Bảy / 2014

Lĩnh vực : Linh vực Đầu tư trong nước Đơn vị thực hiện : Sở Kế hoạch và Đầu tư Cơ sở pháp lý : Luật đấu thầu số 61/2005/QH11 ngày 12-12-2005; Quyết định 49/2007 ngày 11-4-2007; Thông tư số 02/2009/TT-BKH&ĐT ngày 17-02-2009 hướng dẫn lập kế hoạch đấu thầu; Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 Hướng dẫn thi hành Luật dấu thầu và lựachọn nhà thầu xây dựng theo Luật đấu thầu. Nội dung : - Trình tự thực hiện: Bước 1: Chủ đầu tư nộp hồ sơ tại bộ phận thường trực tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế […]

thong-tu Quy định chi tiết về chào hàng cạnh tranh

18 / Tháng Bảy / 2014

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ ________________ Số: 11/2010/TT-BKH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc _________________ Hà Nội, ngày 27 tháng 5  năm 2010   THÔNG TƯ Quy định chi tiết về chào hàng cạnh tranh ___________________ Căn cứ Luật Đấu thầu số 61/2005/QH11 ngày 29 […]

dich-vu-luat-su-tranh-tung-tai-toa-an Xử lý vi phạm pháp luật về đấu thầu.

15 / Tháng Bảy / 2014

Nguyên tắc xử lý vi phạm 1. Tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật về đấu thầu thì tuỳ theo mức độ vi phạm sẽ bị xử phạt theo một hoặc các hình thức sau đây: cảnh cáo, phạt tiền, cấm tham gia hoạt động đấu thầu. Đối với cán bộ, […]

xulychuyentiepdvduancondangdo Tình huống đấu thầu- Xử lý chuyển tiếp đối với dự án thực hiện dở dang

15 / Tháng Bảy / 2014

Dự án của đơn vị A là chủ đầu tư đã được phê duyệt kế hoạch đấu thầu trong tháng 02/2014. Tính đến hết ngày 30/6/2014, Dự án đã tổ chức lựa chọn nhà thầu được 03 gói thầu với tiến độ thực hiện như sau:  - Gói thầu số 1 và 2 đã phê […]

xu-ly-tinh-huong Tình huống đấu thầu- Về cách xử lý tình huống:

15 / Tháng Bảy / 2014

Về cách xử lý tình huống: Theo thông tin đã cung cấp thì trong HSDT của nhà thầu tại bảng “Tiến độ thi công chi tiết” ghi thời gian thực hiện hợp đồng là 270 ngày, còn trong phần nào đó của HSDT lại ghi từ 4/9/2012 (ngày khởi công) đến 16/9/2013 (ngày kết thúc) […]

hoso Chào hàng cạnh tranh- Hồ sơ yêu cầu chào hàng cạnh tranh.

15 / Tháng Bảy / 2014

Hồ sơ yêu cầu chào hàng cạnh tranh Một bộ hồ sơ mua sắm hàng hóa theo phương thức chào hàng cạnh tranh cần phải có những nội dung gì? Chào hàng cạnh tranh là một trong 7 hình thức lựa chọn nhà thầu được quy định trong Quy chế Đấu thầu hiện hành (Điều […]

dau-thau-rong-rai Đấu thầu rộng rãi- Đấu thầu rộng rãi là gì?

15 / Tháng Bảy / 2014

Đấu thầu rộng rãi  được Luật Xây dựng (1/7/2004) và Luật Đấu thầu (1/4/2006) quy định như sau:Đấu thầu rộng rãi trong hoạt động xây dựng nhằm để lựa chọn nhà thầu thi công xây dựng công trình và không hạn chế số lượng nhà thầu tham gia. Trước khi phát hồ sơ mời thầu, các […]

TO CHUYEN GIA DAU THAU Tổ chuyên gia đấu thầu- Điều kiện tham gia Tổ chuyên gia đấu thầu

15 / Tháng Bảy / 2014

Việc thành lập TCGĐT thuộc thẩm quyền quyết định của chủ đầu tư (Điều 61 Luật Đấu thầu). Tuy nhiên điều kiện đối với từng cá nhân là thành viên TCGĐT được quy định tại Điều 9 Luật Đấu thầu. Theo đó, thành viên TCGĐT phải có trình độ chuyên môn liên quan đến gói […]

chuyen-gia-dau-thau Quy định về tổ chuyên gia đấu thầu

15 / Tháng Bảy / 2014

Theo Điều 9 Luật đấu thầu sửa đổi bổ sung 2009 quy định: Tuỳ theo tính chất và mức độ phức tạp của gói thầu, thành phần tổ chuyên gia đấu thầu bao gồm các chuyên gia về lĩnh vực kỹ thuật, tài chính, thương mại, hành chính, pháp lý và các lĩnh vực có […]

    POPULAR POSTS
    ONLINE SUPPORT:
Nhãn hiệu – Hợp đồng
 • Luật sư
 • 0988631168
 • Nhãn hiệu – Hợp đồng
 • Đấu thầu – Mua bán doanh nghiệp
 • Mr Dũng
 • 01686319999
 • Đấu thầu – Mua bán doanh nghiệp
 • Thành lập doanh nghiệp
 • Luật sư
 • 0913753918
 • Thành lập doanh nghiệp
 • Tranh tụng – tư vấn luật
 • Mr Vũ
 • 0938188889
 • Tranh tụng – tư vấn luật
 • Mua bán công ty – Tư vấn dự án
 • Luật sư
 • 01687696666
 • Mua bán công ty – Tư vấn dự án
 •     CONTACT:
  "HÃY NÓI VỚI LUẬT SƯ ĐIỀU BẠN CẦN"
  ĐIỆN THOẠI: 04.66844775 - 01687696666 ; EMAIL: dichvu@bacvietluat.vn
  LIÊN HỆ DỊCH VỤ:
  LUẬT SƯ TƯ VẤN: 0938188889;
  LUẬT SƯ TRANH TỤNG: 0988631168
  LUẬT SƯ THƯỜNG XUYÊN: 0168631.9999
      THĂM DÒ Ý KIẾN
  Chuyên mục nào bạn quan tâm nhất?
  Dịch vụ
  Thủ tục Đầu tư
  Kiến thức
  Hỏi đáp
  Biểu mẫu
  Văn bản Luật