GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP THƯƠNG MẠI TẠI NHẬT BẢN: NÉT ĐẶC THÙ CỦA PHÁP LÝ NHÂN LOẠI HỌC Á ĐÔNG

Date: 25 / Tháng Năm / 2011
GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP THƯƠNG MẠI TẠI NHẬT BẢN: NÉT ĐẶC THÙ CỦA PHÁP LÝ NHÂN LOẠI HỌC Á ĐÔNG

25 / Tháng Năm / 2011

I. TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP THƯƠNG MẠI TẠI NHẬT BẢN 1. Những đặc thù của xã hội Nhật bản và phương thức giải quyết tranh chấp thương mại truyền thống. Nhật bản có ảnh hưởng từ nền pháp luật đương đại và hệ thống tư pháp  của Châu Âu hàng […]

PHƯƠNG THỨC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP HIỆU QUẢ

25 / Tháng Năm / 2011

Trọng tài được sử dụng rộng rãi trong thương mại quốc tế bởi có nhiều tính ưu việt, đáp ứng được nhu cầu của các doanh nghiệp (DN). Trọng tài thương mại là phương thức giải quyết tranh chấp khá phổ biến trên thế giới, nhất là tại những nước có nền kinh tế thị […]

TRỌNG TÀI KINH TẾ: “NGƯỜI THỨ 3” CÔNG BẰNG

25 / Tháng Năm / 2011

Giải quyết tranh chấp thương mại thông qua Trọng tài kinh tế đã, đang và sẽ trở thành cách giải quyết hiệu quả, tích cực nhất mà DN lựa chọn. Các DN VN cũng nên “chơi” theo cách này để tránh các vụ kiện kinh tế không cần thiết trước tòa mà vẫn bảo toàn […]

CÔNG ƯỚC VỀ CÔNG NHẬN VÀ THI HÀNH CÁC QUYẾT ĐỊNH TRỌNG TÀI NƯỚC NGOÀI

25 / Tháng Năm / 2011

Điều I Công ước này áp dụng đối với việc công nhận và thi hành các quyết định trọng tài được ban hành tại lãnh thổ của một Quốc gia khác với Quốc gia nơi có yêu cầu công nhận và thi hành quyết định trọng tài đó, xuất phát từ các tranh chấp giữa […]

LUẬT MẪU VỀ TRỌNG TÀI THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ

25 / Tháng Năm / 2011

Chương I: Những quy định chung Điều 1: Phạm vi áp dụng [1] 1. Luật này áp dụng cho trọng tài thương mại[2] quốc tế, theo bất kỳ thoả thuận hiện hành nào giữa quốc gia này với quốc gia khác hoặc các quốc gia. 2. Những qui định của Luật này, trừ các điều […]

BÌNH LUẬN PHÁP LỆNH TRỌNG TÀI THƯƠNG MẠI – BÀN VỀ KHÁI NIỆM THƯƠNG MẠI VÀ PHẠM VI GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP?

25 / Tháng Năm / 2011

Pháp lệnh Trọng tài Thương mại năm 2003 là văn bản pháp luật đầu tiên của pháp luật Việt Nam đưa ra một khái niệm tương đối đầy đủ về trọng tài thương mại, theo đó thuật ngữ “thương mại” được giải thích như sau: “Hoạt động thương mại là việc thực hiện một hay […]

VỀ KHÁI NIỆM CÔNG NHẬN VÀ THI HÀNH QUYẾT ĐỊNH CỦA TRỌNG TÀI KINH TẾ

25 / Tháng Năm / 2011

Trong số các văn bản pháp luật về công nhận và thi hành quyết định của trọng tài kinh tế ở Việt Nam hiện nay chúng ta mới có Pháp lệnh Công nhận và thi hành tại Việt Nam quyết định của trọng tài nước ngoài năm 1995 mà chưa có các quy định về […]

LUẬT ÁP DỤNG ĐỐI VỚI THỎA THUẬN TRỌNG TÀI TRONG TRỌNG TÀI THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ

25 / Tháng Năm / 2011

Ở Việt Nam, khi bàn tới vấn đề luật áp dụng trong trọng tài thương mại quốc tế, người ta thường chỉ nhắc tới luật điều chỉnh nội dung tranh chấp và luật điều chỉnh tố tụng trọng tài mà chưa dành sự quan tâm đáng kể tới luật áp dụng cho thoả thuận trọng […]

THUYẾT MINH CHI TIẾT DỰ THẢO LUẬT TRỌNG TÀI

25 / Tháng Năm / 2011

1. Giới thiệu tổng quan về dự thảo Luật Trọng tài 1.1. Kế thừa sự phát triển từ Pháp lệnh trọng tài thương mại năm 2003, Nghị định số 25/2004/NĐ-CP, dựa trên thực tiễn hoạt động của các trung tâm trọng tài thương mại ở Việt Nam trong nhiều thập kỷ qua, nhất là trong […]

HỦY QUYẾT ĐỊNH TRỌNG TÀI: CHẾ ĐỊNH CÒN NHIỀU ĐIỀU BẤT CẬP TRONG PHÁP LUẬT VIỆT NAM

25 / Tháng Năm / 2011

Tiếp theo một số bài viết đã đăng phân tích một số tồn tại của Pháp lệnh trọng tài thương mại Việt Nam (về hình thức và nội dung của Quyết định trọng tài, về tuyên quyết định trọng tài theo nguyên tắc đa số, về công nhận và thi hành quyết định trọng tài…), […]

LÀM THẾ NÀO ĐỂ TRỌNG TÀI VIỆT NAM LÀ CHỖ DỰA CỦA DOANH NGHIỆP ?

25 / Tháng Năm / 2011

Pháp luật Việt Nam thừa nhận khá sớm vai trò của Trọng tài trong giải quyết tranh chấp. Theo tài liệu mà chúng tôi có được, thì trọng tài đã từng được thừa nhận trong pháp luật An Nam từ cuối thế kỷ thứ 19. Chẳng hạn, trong một tranh chấp về đất đai giữa […]

BÌNH LUẬN VỀ PHÁP LUẬT TRỌNG TÀI: BÀN VỀ CHẾ ĐỊNH THỎA THUẬN TRỌNG TÀI

25 / Tháng Năm / 2011

Các quy định về Thỏa thuận trọng tài được quy định tại Chương I và II của Pháp lệnh Trọng tài Thương mại 2003 (Pháp lệnh). Pháp lệnh đã làm rõ được khái niệm hình thức và giá trị của Thỏa thuận trọng tài cũng như tính độc lập của điều khoản trọng tài so […]

GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP: TRONG TÀI ADHOC HAY TRỌNG TÀI QUI CHẾ

25 / Tháng Năm / 2011

Theo quy định của pháp luật Việt Nam cũng như quốc tế, hiện có hai hình thức trọng tài được sử dụng là Trọng tài vụ việc và Trọng tài quy chế. Tùy thuộc vào ý chí, điều kiện thực tế, thói quen hay nội dung của tranh chấp, các bên đương sự sẽ quyết […]

BÌNH LUẬN PHÁP LUẬT TRỌNG TÀI THƯƠNG MẠI VÀ KIẾN NGHỊ SỬA ĐỔI – BÀN VỀ KHÁI NIỆM THƯƠNG MẠI VÀ PHẠM VI GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP CỦA TRỌNG TÀI

25 / Tháng Năm / 2011

Pháp lệnh Trọng tài Thương mại năm 2003 là văn bản pháp luật đầu tiên của pháp luật Việt Nam đưa ra một khái niệm tương đối đầy đủ về trọng tài thương mại, theo đó thuật ngữ “thương mại” được giải thích như sau: “Hoạt động thương mại là việc thực hiện một hay […]

THỜI HẠN KHIẾU NẠI TRONG HOẠT ĐỘNG THƯƠNG MẠI: PHÁP LUẬT, THỰC TIỄN TÀI PHÁN VÀ CÁC QUAN ĐIỂM

25 / Tháng Năm / 2011

Luật Thương mại 2005 (LTM 2005) không còn quy định: “quá thời hạn khiếu nại, bên có quyền lợi bị vi phạm mất quyền khởi kiện tại trọng tài, toà án có thẩm quyền” như khoản 1 Điều 241 Luật Thương mại 1997 (LTM 1997). Thực tế lập pháp đó làm nảy sinh vấn đề: […]

DỰ THẢO BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA LUẬT TRỌNG TÀI (Bản báo cáo tóm tắt)

25 / Tháng Năm / 2011

1 – Mục tiêu: Trong giao dịch dân sự thường này, nhất là giao dịch kinh tế thương mại, việc phát sinh tranh chấp là không thể tránh khỏi; và giải quyết nhanh chóng, hiệu quả, công bằng các tranh chấp này sẽ góp phần thúc đẩy các hoạt động dân sự, kinh tế, thương […]

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG DỰ KIẾN CỦA LUẬT TRỌNG TÀI (Dự thảo 4 )

25 / Tháng Năm / 2011

1 – Mục tiêu: Mục tiêu quan trọng nhất của Luật Trọng tài là tạo một cơ chế giải quyết tranh chấp ngoài tòa án thuận lợi cho các bên, đặc biệt là các bên tham gia các hoạt động thương mại, đầu tư. Trong giao dịch dân sự thường này, nhất là giao dịch […]

HỦY QUYẾT ĐỊNH TRỌNG TÀI: CHẾ ĐỊNH CÒN NHIỀU BẤT CẬP TRONG PHÁP LUẬT VIỆT NAM

25 / Tháng Năm / 2011

Sự thành công của trọng tài quốc tế phụ thuộc rất nhiều vào việc quyết định trọng tài có được thi hành hay không. Rõ ràng không có gì làm thất vọng các bên kinh doanh bằng việc bỏ ra những tốn kém khổng lồ về công sức và tiền của để rồi chỉ có […]

LUẬT ÁP DỤNG ĐỐI VỚI THỎA THUẬN TRỌNG TÀI TRONG TRỌNG TÀI THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ

25 / Tháng Năm / 2011

Ở Việt Nam, khi bàn tới vấn đề luật áp dụng trong trọng tài thương mại quốc tế, người ta thường chỉ nhắc tới luật điều chỉnh nội dung tranh chấp và luật điều chỉnh tố tụng trọng tài mà chưa dành sự quan tâm đáng kể tới luật áp dụng cho thoả thuận trọng […]

TRUNG TÂM TRỌNG TÀI THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ TRỰC TUYẾN – CƠ CHẾ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP TỐI ƯU CHO MỘT NỀN THƯƠNG MẠI HIỆN ĐẠI

25 / Tháng Năm / 2011

Quan niệm mới và cách tiếp cận mới: Trong bối cảnh toàn cầu hoá kinh tế đang trở thành dòng chảy chủ đạo như hiện nay, thương mại quốc tế ngày càng phát triển. và trở thành một chủ đề quan trọng trong hầu hết các buổi nghị sự của các tổ chức quốc tế. […]

    POPULAR POSTS
    HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN:
Nhãn hiệu – Hợp đồng
 • Mrs Xuyên
 • 0988631168
 • Nhãn hiệu – Hợp đồng
 • Đấu thầu – Mua bán doanh nghiệp
 • Mr Dũng
 • 01686319999
 • Đấu thầu – Mua bán doanh nghiệp
 • Thành lập doanh nghiệp
 • Lê Thị Xuyên
 • 0978053957
 • Thành lập doanh nghiệp
 • Tranh tụng – tư vấn luật
 • Mr Vũ
 • 0938188889
 • Tranh tụng – tư vấn luật
 • Mua bán công ty – Tư vấn dự án
 • Mr Dũng
 • 01687696666
 • Mua bán công ty – Tư vấn dự án
 •     LIÊN HỆ:

  ------------------------

  THÔNG TIN LIÊN HỆ DỊCH VỤ:
  Địa chỉ:Lô 23, tổ 26, ngõ 1, đường Nguyễn thị Định, phường Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.
  Điện thoại cố định: 04.6684.6985 - 0466636199 - 04.66844775
  Hotline: 0978.053.957 (Mrs Xuyên) - 0938188889 (Luật sư Dũng)

  Email: dichvu@bacvietluat.vn - xuyen@bacvietluat.vn - ceo@bacvietluat.vn
  Website: www.sanduan.vn - www.bacvietluat.vn - tindautu.vn

  ============================