Bac viet luat lawirm

TƯ VẤN THẦU

Date: 4 / Tháng Sáu / 2011
viphamdauthau Thông tin đấu thầu

30 / Tháng Sáu / 2014

 Ngày 21/4/2014, Báo đấu thầu đã tiếp nhận và xử lý 153 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến. Trong đó, có 148 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay (ngày 22/4/2014); 05 phiếu đăng […]

Giải quyết tình huống trong đấu thầu

22 / Tháng Ba / 2014

Thực tế hoạt động đấu thầu có rất nhiều vấn đề phát sinh, nhiều tình huống phức tạp xảy ra, trong khi đó tại văn bản luật về đấu thầu chưa có quy định cụ thể dự trù cho việc giải quyết tất cả các tình huống, khiến cho bản thân chủ đầu tư, bên […]

Thẩm định Hồ sơ mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu

22 / Tháng Ba / 2014

Thẩm định Hồ sơ mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu là việc xem xét, kiểm tra việc lập HSMT và báo cáo đánh giá HSDT của chủ đầu tư có đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật về đấu thầu, đúng yêu cầu HSMT hay không. Đối với hoạt động […]

Tư vấn đánh giá HSDT/HSĐX

22 / Tháng Ba / 2014

Nguyên tắc cơ bản của việc đánh giá HSDT/HSĐX là việc sử dụng nhóm nhân viên chuyên nghiệp, các chuyên gia có trình độ có thể đánh giá chính xác đề xuất của nhà thầu so với yêu cầu nêu trong HSMT/HSYC từ đó chọn ra nhà thầu đáp ứng tốt nhất. Nhận thức được […]

Tư vấn lập HSMT/HSYC

22 / Tháng Ba / 2014

Chúng tôi cung cấp dịch vụ lập HSMT/HSYC theo nhu cầu của khách hàng. Điểm nổi bật trong dịch vụ lập HSMT/HSYC của chúng tôi thể hiện ở việc các chuyên gia cơ hữu và các chuyên gia cộng tác tùy theo tính chất gói thầu cần tư vấn sẽ đảm trách phần chuyên môn […]

Tư vấn đấu thầu

22 / Tháng Ba / 2014

Tự hào là đơn vị có uy tín cung cấp dịch vụ tư vấn đấu thầu một cách chuyên nghiệp, đảm bảo đáp ứng được yêu cầu khắt khe nhất của Quý khách hàng. Trong chiến lược nhằm đem đến quý khách hàng dịch vụ tư vấn đấu thầu chất lượng cao. Nhận thức được […]

Dịch vụ về đấu thầu như sau:

7 / Tháng Một / 2014

  – Dịch vụ tư vấn đấu thầu; – Tư vấn cho chủ đầu tư lập kế hoạch đấu thầu (hình thức lựa chọn nhà thầu); – Lập hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu đối với các gói thầu thuộc hình thức đầu thầu rộng rãi trong nước, quốc tế, EPC, sơ tuyển, […]

ho so moi thau Điều kiện cụ thể của hợp đồng hồ sơ mời thầu xây lắp

12 / Tháng Sáu / 2011

ĐIỀU KIỆN CỤ THỂ CỦA HỢP ĐỒNG Điều Khoản Nội dung 1 3 Chủ đầu tư: _____________________ [Ghi tên chủ đầu tư] 4 Nhà thầu: ______________________ [Ghi tên nhà thầu] 6 Tư vấn giám sát: ________________ [Ghi tên tư vấn giám sát] 12 Công trường: __________________ [Ghi địa điểm công trường] 2 – Luật điều chỉnh hợp đồng: ________________ [Ghi […]

Quản lý chi phí hồ sơ mời thầu xây lắp

12 / Tháng Sáu / 2011

QUẢN LÝ CHI PHÍ Biểu giá hợp đồng Biểu giá hợp đồng nêu tại Phụ lục 1 là một bộ phận không tách rời của hợp đồng này, bao gồm các hạng mục công việc mà nhà thầu phải thực hiện và đơn giá của các hạng mục đó. Thuế Các yêu cầu về thuế […]

Quản lý chất lượng hồ sơ mời thầu xây lắp

12 / Tháng Sáu / 2011

Kiểm tra chất lượng vật tư, máy móc, thiết bị 1. Nhà thầu phải đảm bảo tất cả vật tư, máy móc, thiết bị đáp ứng đúng yêu cầu kỹ thuật. 2. Nhà thầu phải cung cấp mẫu, kết quả kiểm nghiệm đối với vật tư, máy móc, thiết bị nêu tại ĐKCT để kiểm […]

Quản lý tiến độ thực hiện hồ sơ mời thầu xây lắp

12 / Tháng Sáu / 2011

Ngày hoàn thành công trình Nhà thầu có thể bắt đầu thực hiện công trình vào ngày khởi công nêu tại ĐKCT và phải tiến hành thi công công trình theo đúng Bảng tiến độ thi công chi tiết do nhà thầu trình và được chủ đầu tư chấp thuận. Nhà thầu phải hoàn thành […]

Điều kiện chung của hợp đồng hồ sơ mời thầu xây lắp

12 / Tháng Sáu / 2011

Giải thích từ ngữ Trong hợp đồng này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau: 1. “Hợp đồng” là thỏa thuận giữa chủ đầu tư và nhà thầu, thể hiện bằng văn bản, được hai bên ký kết, bao gồm cả phụ lục và tài liệu kèm theo. 2. “Giá hợp đồng” là […]

Bảng tiên lượng hồ sơ mời thầu xây lắp

12 / Tháng Sáu / 2011

BẢNG TIÊN LƯỢNG Chương này liệt kê khối lượng công việc mà nhà thầu phải thực hiện làm căn cứ để nhà thầu tính toán giá dự thầu. STT Hạng mục, nội dung công việc Đơn vị tính Khối lượng Ghi chú 1       (Có thể nêu yêu cầu kỹ thuật tham chiếu) […]

Giới thiệu dự án và gói thầu hồ sơ mời thầu xây lắp

12 / Tháng Sáu / 2011

Chương này giới thiệu khái quát thông tin về dự án và gói thầu như địa điểm thực hiện dự án, quy mô của dự án, thời gian thực hiện gói thầu và những thông tin cần thiết khác. 1. Giới thiệu về dự án a) Dự án: – Tên dự án – Chủ đầu […]

Bảo lãnh dự thầu hồ sơ mời thầu xây lắp

12 / Tháng Sáu / 2011

_____, ngày ____ tháng ____ năm ____ Kính gửi: _____________________ [Ghi tên bên mời thầu] (sau đây gọi là bên mời thầu) Căn cứ vào việc ______ [Ghi tên nhà thầu tham dự thầu], sau đây gọi là “nhà thầu”, sẽ tham dự thầu gói thầu _____ [Ghi tên gói thầu] thuộc dự án _______ […]

Kê khai năng lực tài chính của nhà thầu gói thầu xây lắp

12 / Tháng Sáu / 2011

KÊ KHAI NĂNG LỰC TÀI CHÍNH CỦA NHÀ THẦU _____, ngày ____ tháng ____ năm ____ Tên nhà thầu: _________________________________ [Ghi tên đầy đủ của nhà thầu] A. Tóm tắt các số liệu về tài chính trong ___________ năm tài chính gần đây [Ghi số năm theo quy định tại khoản 3 Mục 1 Chương […]

Hợp đồng tương tự do nhà thầu thực hiện hồ sơ mời thầu xây lắp

12 / Tháng Sáu / 2011

HỢP ĐỒNG TƯƠNG TỰ DO NHÀ THẦU THỰC HIỆN _____, ngày ____ tháng ____ năm ____ Tên nhà thầu: ______________________________ [Ghi tên đầy đủ của nhà thầu] Thông tin về từng hợp đồng, mỗi hợp đồng cần đảm bảo các thông tin sau đây: Tên và số hợp đồng [Ghi tên đầy đủ của hợp đồng, […]

Thỏa thuận liên danh hồ sơ mời thầu xây lắp

12 / Tháng Sáu / 2011

THỎA THUẬN LIÊN DANH _____, ngày ____ tháng ____ năm ____ Gói thầu: ____________ [Ghi tên gói thầu] Thuộc dự án: ____________________ [Ghi tên dự án] Căn cứ (2) ___________ [Luật Đấu thầu số 61/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc hội]; Căn cứ (2) _________ [Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan […]

Giấy ủy quyền hồ sơ mời thầu xây lắp

12 / Tháng Sáu / 2011

GIẤY ỦY QUYỀN Hôm nay, ngày ___ tháng ___ năm ____, tại ________ Tôi là ____ [Ghi tên, số CMND hoặc số hộ chiếu, chức danh của người đại diện theo pháp luật của nhà thầu], là người đại diện theo pháp luật của ______ [Ghi tên nhà thầu] có địa chỉ tại ____ [Ghi […]

Đơn dự thầu hồ sơ mời thầu xây lắp

12 / Tháng Sáu / 2011

ĐƠN DỰ THẦU _____, ngày ____ tháng ____ năm ______ Kính gửi: _______________ [Ghi tên bên mời thầu] (sau đây gọi là bên mời thầu) Sau khi nghiên cứu hồ sơ mời thầu và văn bản sửa đổi hồ sơ mời thầu số ___ [Ghi số của văn bản sửa đổi, nếu có] mà chúng […]

    POPULAR POSTS
    ONLINE SUPPORT:
Nhãn hiệu – Hợp đồng
 • Luật sư
 • 0988631168
 • Nhãn hiệu – Hợp đồng
 • Đấu thầu – Mua bán doanh nghiệp
 • Mr Dũng
 • 01686319999
 • Đấu thầu – Mua bán doanh nghiệp
 • Thành lập doanh nghiệp
 • Luật sư
 • 0913753918
 • Thành lập doanh nghiệp
 • Tranh tụng – tư vấn luật
 • Mr Vũ
 • 0938188889
 • Tranh tụng – tư vấn luật
 • Mua bán công ty – Tư vấn dự án
 • Luật sư
 • 01687696666
 • Mua bán công ty – Tư vấn dự án
 •     CONTACT:
  "HÃY NÓI VỚI LUẬT SƯ ĐIỀU BẠN CẦN"
  ĐIỆN THOẠI: 04.66844775 - 01687696666 ; EMAIL: dichvu@bacvietluat.vn
  LIÊN HỆ DỊCH VỤ:
  LUẬT SƯ TƯ VẤN: 0938188889;
  LUẬT SƯ TRANH TỤNG: 0988631168
  LUẬT SƯ THƯỜNG XUYÊN: 0168631.9999
      THĂM DÒ Ý KIẾN
  Chuyên mục nào bạn quan tâm nhất?
  Dịch vụ
  Thủ tục Đầu tư
  Kiến thức
  Hỏi đáp
  Biểu mẫu
  Văn bản Luật