Trang chủ » NGHIÊN CỨU LUẬT » Va�? via��c ban hA�nh ba??ng quy A�a��nh A�??n giA? xA?y da��ng ma��i nhA� a�Y, cA?ng trA�nh xA?y da��ng vA� va?�t kia??n trA?c thua��c A�a��a bA�n ta��nh KiA?n Giang.

Va�? via��c ban hA�nh ba??ng quy A�a��nh A�??n giA? xA?y da��ng ma��i nhA� a�Y, cA?ng trA�nh xA?y da��ng vA� va?�t kia??n trA?c thua��c A�a��a bA�n ta��nh KiA?n Giang.


Va�? via��c ban hA�nh ba??ng quy A�a��nh A�??n giA? xA?y da��ng ma��i nhA� a�Y, cA?ng trA�nh xA?y da��ng vA� va?�t kia??n trA?c thua��c A�a��a bA�n ta��nh KiA?n Giang.
 
 


a��Y BAN NHA�N DA�N

Ta�?NH
KIASN GIANG


___________

Sa��: 14 /2007/QA?-UBNDCa�?NG HA�A XA? Ha�?I CHa�� NGHA?A VIa��T NAM


A?a��c la?�p – Ta�� do – Ha??nh
phA?c

_____________________

Ra??ch GiA?, ngA�y 16  thA?ng 3  nA?m 2007


 


QUYa??T A?a�SNH


Va�? via��c ban hA�nh ba??ng quy A�a��nh
A�??n giA? xA?y da��ng ma��i nhA� a�Y,


cA?ng trA�nh xA?y da��ng vA� va?�t kia??n
trA?c thua��c A�a��a bA�n ta��nh KiA?n Giang
.


_________________

 

a��Y
BAN NHA�N DA�N Ta�?NH KIASN GIANG

CA?n ca�� Lua?�t
ta�� cha��c Ha��i A�a��ng nhA?n dA?n vA� a��y ban nhA?n dA?n ngA�y 26 thA?ng 11 nA?m 2003;

CA?n ca�� Lua?�t
ban hA�nh vA?n ba??n quy pha??m phA?p lua?�t ca��a Ha��i A�a��ng nhA?n dA?n, a��y ban nhA?n dA?n ngA�y
03 thA?ng 12 nA?m 2004;

CA?n ca�� Ngha��
A�a��nh sa�� 197/2004/NA?-CP ngA�y 03 thA?ng 12 nA?m 2004 ca��a ChA�nh pha�� va�? ba��i th?�a�?ng, ha��
tra�? vA� tA?i A�a��nh c?� khi NhA� n?�a��c thu ha��i A�a??t;

CA?n ca�� Quya??t
A�a��nh sa�� 11/2005/QA?-BXD ngA�y 15 thA?ng 4 nA?m 2005 ca��a Ba�� XA?y da��ng va�? via��c ban hA�nh
A�a��nh ma��c chi phA� la?�p da�� A?n vA� thia??t ka?? xA?y da��ng cA?ng trA�nh;

Theo A�a�? ngha��
ca��a GiA?m A�a��c Sa�Y XA?y da��ng, GiA?m A�a��c Sa�Y TA�i chA�nh ta��nh KiA?n Giang ta??i ta�? trA�nh sa��
1073/TTr-SXD-STC ngA�y 22 thA?ng 12 nA?m 2006,


QUYa??T A?a�SNH:

         

A?ia�?u 1.
Nay ban hA�nh ba??ng  quy A�a��nh A�??n
giA? xA?y da��ng ma��i nhA� a�Y vA� va?�t kia??n trA?c thua��c A�a��a bA�n ta��nh KiA?n Giang.

A?ia�?u 2.
Giao trA?ch nhia��m cho GiA?m A�a��c Sa�Y
XA?y da��ng pha��i ha�?p cA?c Sa�Y TA�i chA�nh, TA�i nguyA?n vA� MA?i tr?�a�?ng, Ca�?c Thua?? vA� cA?c
ngA�nh cA? liA?n quan ta�� cha��c tria�?n khai tha��c hia��n Quya??t A�a��nh nA�y.

A?ia�?u 3.
ChA?nh VA?n phA?ng
UBND ta��nh,
GiA?m A�a��c cA?c Sa�Y XA?y da��ng, TA�i chA�nh, TA�i nguyA?n vA� MA?i tr?�a�?ng, Ca�?c Thua?? ta��nh,
Cha�� ta��ch a��y ban nhA?n dA?n cA?c huya��n, tha�� xA?, thA�nh pha�� cA?ng cA?c ban ngA�nh cA? liA?n
quan cha��u trA?ch nhia��m thi hA�nh Quya??t A�a��nh nA�y.

Quya??t A�a��nh nA�y cA? hia��u
la��c sau 10 ngA�y ka�? ta�� ngA�y kA? vA� thay tha?? Quya??t A�a��nh sa�� 104/2004/QA?-UBND ngA�y 30
thA?ng 12 nA?m 2004 ca��a a��y ban nhA?n dA?n ta��nh./.

 N??i
nha?�n:ChA�nh pha��;


 

Website ChA�nh pha��;TT.Ta��nh
a��y;TT.HA?ND ta��nh;TT.UBND ta��nh;Ca�?c kia�?m tra vA?n ba??n (BTP);Va�? phA?p cha?? Ba�� XA?y da��ng;CA?c sa�Y, ngA�nh, c?? quan A?a??ng,A�oA�n tha�? ca??p ta��nh;A?A?ng cA?ng bA?o ta��nh;UBND ca??p
huya��n;LA?nh A�a??o VP, CVNC;L?�u VT, lmtrung.
 


TM. a��Y BAN NHA�N DA�NCHa�� Ta�SCH

(A?A? kA?)

BA?i Nga�?c S?�??ng


Hia��n thua��c tA�nh vA?n ba??n

 
Ta��p A�A�nh kA?m


QD14UB.DOC

T?� va??n thua?? – Ka?? toA?n – BA?o cA?o thua?? – Luatthue.Info

Tags:

 
 

0 Comments

You can be the first one to leave a comment.

 
 

Leave a Comment